Seuraavassa on kuvattu mitä muutoksia ja uusia toimintoja olemme tuoneet elokuun julkaisussa. Julkaisu on tähän astisista muutoksista isoin, tuoden paljon parannuksia perustoimintoihin sekä tuomalla täysin uusia hyötyjä.

Päivitetty valikko

Olemme päivittäneet myös palvelun päävalikkoa, jossa on nyt uutena kohtana "Markkina" -käsite. Aikaisemmin palvelun analyysipuolella ollut trendikartta siirtyi markkinan alle, kuten myös siihen liittyvät muut analyysit. Henkilöstökyselyt löytyvät organisaatiorakenteen myötä oman menun alta. SWOT on siirretty strategian alle.

Ohjausnäkymät

Uudistetut hallintatyökalut

Lisäsimme ohjausnäkymiin uuden mahdollisuuden ryhmitellä sivuja. Nyt on mahdollista luoda omia nimettyjä ryhmiä ja järjestää ohjausnäkymät loogisiin ryhmiin käytön helpottamiseksi.

Monipuolistimme ja yksinkertaisimme ohjausnäkymien hallintatoiminnallisuuksia. Nyt omien ohjausnäkymien tekeminen on entistä helpompaa. Tunnuslukujen valinta ohjausnäkymälle onnistuu suoraan ohjausnäkymältä.

Yksinkertaisimme ohjausnäkymien sisällön valintaa

Lisäksi eriytimme tunnusluvun valinnan asetukset omiin välilehtiin käytön helpottamiseksi

Uusia toiminnallisuuksia

Karttanäkymä. Maailmankartta maittain ja suomen kunnittain

Palvelu hakee nyt toiminnanohjauksen asiakkaiden laskutustietojen osoitteiden perusteella laskutuksen ja näyttää lämpökartan suomen kunnittain. Kartta on myös mahdollista laajentaa maakohtaisesti.

Uusi markkinan hallinta

Tuotteiden ja asiakkaiden selaus

Olemme tuoneet mahdolliseksi selata markkinakäsitteitä myös ryhmää tarkemmalla tasolla. Synkronoimme automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmässä olevat tuotteet- ja asiakkaat palveluun, ja niitä sekä niihin liittyviä lukemia on mahdollista selata markkinan alla. Nyt on siis mahdollista katsoa mm:

  • myydyimmät tuotteet ja niiden myynti vuoden aikana kuukausittain
  • myydyimmät tuotteet tuoteryhmän sisällä
  • tuotteet joita ei ole myyty ollenkaan

Tunnuslukujen hallinta

Tunnuslukujen hallintaliittymät ovat täysin uusittuja. Tunnuslukujen listaaminen, muokkaaminen, kaavojen hallinta sekä tietojen syöttö on yhdistetty nyt yhteen näkymään jolloin tunnuslukujen lisääminen yhteydessä on mahdollista luoda johdettuja tunnuslukuja.

Tietolähteet

Pipedrive konfiguraatiotyökalu

Olemme tuoneet palveluun nyt uuden työkalun Pipedrive-tuonnin konfiguroimiseksi. Työkalulla käyttäjän on mahdollista omatoimisesti valita ne myyntiputket joiden kappale- tai numerotietoa halutaan tuoda palveluun. Työkalu mahdollistaa myös myyjäkohtaisten aktiviteetti- ja deal -tietojen tuonnin.

Lisäksi jos Pipedrivessä on käytössä arvio kaupan saamisesta sekä päivämäärästä, laskee palvelu myös ennusteen tuleville kuukausille todennäköisyyden perusteella.


Prountorin uuden rajapinnan aktivointi

4straction tukee Procountorin tietojen tuonnissa kahta eri rajapintaa. Eräsiirtopohjainen kirjanpidon rajapinta, sekä sitten moderni uusi kaksisuuntainen rajapinta. Procountorin uusi rajapinta mahdollistaa asiakkaiden ja laskujen käsittelyn sekä osan rajapinnan tiedoista. Uusi rajapinta on mahdollista aktivoida käyttäjän toimesta palvelussa.

Netvisor - varastotiedot

Olemme mahdollistaneet Netvisorin integraatiossa nyt varastoarvon, varastoarvon muutoksen sekä varastokierron näyttämiseen tuote- tuoteryhmä ja organisaatiotasolla. Yrityksille joilla vaihto-omaisuus edustaa suurta osaa yhtiön toiminnasta, tuo raportointi helpotusta tietojen seuraamiselle.

Muita uusia tietolähteitä

Olemme taustalla aktivoineet uusia tietolähteitä, mm:

  • Zendesk. Liittymällä on mahdollista automaattisesti hakea Zendeskin tikettitiedot osaksi johdon yhteistä työpöytää
  • Lemonsoft ja Netbaron. Olemme laajentaneet toiminnanohjausjärjestelmien joukkoa integroimalla Lemonsoftin ja Netbaronin taloudenohjauksen ohjelmistot palvelun kylkeen, Fivaldin, Procountorin ja Netvisorin lisäksi
Did this answer your question?