Asiantuntijatason toiminnot
 • 25 Sep 2019
 • 1 Minute To Read
 • Contributors
 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Asiantuntijatason toiminnot

 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Asiantuntijatason ominaisuudet
Palvelun toiminnot edellyttävät käyttäjän perehtymistä ominaisuuksiin. Niiden käyttöä voi harjoitella Demoympäristössä käyttöohjeistuksen avulla. Käytön helpottamiseksi suositellaan 1 päivän workshop-koulutusta, joka voidaan osin toteuttaa myös asiakaskohteen käyttöönoton yhteydessä.

Raporttikoosteen ohjaus asiantuntijalle kommentoitavaksi

Kauden valmiustilan mukaisesti koosteen voi ohjata automatisoidusti ensin valitulle asiantuntijalle. Tällöin raporttinäkymät sisältävät kommentoinnille varatun alueen. Kommentit arkistoituvat myös myöhempää tarkastelua varten. Tulevana ominaisuutena kommentit on mahdollista tyypittää joka mahdollistaa asiakaskeskustelun koostamisen aihe-alueittain ja helpottaa oppimista ja aiemman hyödyntämistä. Samoin se auttaa johtoa arvioimaan neuvoa-antavan keskustelun aktiivisuutta tilitoimistossa.

Asiakaspalautteesta toimeksiantoon

Dialogin myötä tullut asiakaspalaute voidaan reitittää tilitoimiston toiminnanohjaukseen esim. prospektina, toimenpiteenä tai projektiehdotuksena. Valueframe, Severa, Kohosales, Pipedrive, Your choice, tieto liikkuu.

Raporttinäkymien sovittaminen asiakkaalle

Kun tarve kasvaa ja vakionäkymät eivät pelkästään riitä, niin tilitoimiston käyttäjä voi muokata ja mukauttaa ohjausnäkymiä asiakkaan tarpeeseen. Esimerkiksi kustannuspaikkojen ja dimensioiden tukeminen, vertailujen aktivointi (budjetti, ennuste, tavoite). Toimipaikka,- tiimi,- asiantuntija- ja projektikohtainen tulostaulu syntyy vaivattomasti. Näkymiin ja kaavioihin voit helposti lisätä tulkinta- ja lukuohjeen. Toimialalle hyväksi todetut mallipohjat voi kopioida helposti halutuille asiakkaille.

Monipuoliset käyttöoikeusroolit tietosuojan tukena

Joustava käyttöoikeuksien asettaminen mahdollistaa näkymien ja sisältötietojen rajoittamisen tai sallimisen tarpeen mukaisesti. Arkaluontoiset tiedot pysyvät niille tarkoitettujen käyttäjien ulottuvilla kun taas luottamusta herättävä avoimuus toteutuu kun varmistetaan, että ihmiset ovat aina tietoisia roolinsa mukaisesti tärkeimmistä tavoitteista ja tuloksista.

Tietojen ja mittareiden täydentäminen

Advisory 360 palvelu ei rajaudu pelkästään talousjärjestelmän tuottamiiin lukuihin. Asiakkaasi toiminnan kannalta voi olla tarpeellista laajentaa tietojen kattavuutta ja hyödyntää palvelun tapoja tiedon tuontiin ja syöttöön. Edistykselliset ominaisuudet taulukoiden (excel ja google sheet) yhdistämiseen tekevät asiakkaan täydentävien tietojen keräyksen tehokkaasti ja toimivasti.

Monimuotoinen laskentakaavojen hallinta

Voit muokata tai lisätä tunnuslukuja. Monipuolisilla laskentakaavoilla voit muodostaa jalostettuja yhdistelmätunnuslukuja. Käytössäsi on tunnuslukujen aikajaksot, arvot, muutokset, ulottuvuudet, vertailu- ja seurantasot.

Miten on asiakkaasi työtyytyväisyyden laita?

Palvelun kyselyominaisuuksilla voit tarjota asiakkalleesi helpon ja vaivattoman tavan kerätä tarpeellista lisätietoja asiakkaasi sidosryhmältä ja henkilöstöltä. Mood index, reklamaatioiden määrä, tarjouskanta, kuormitusaste jne. Tärkeitä mittareita, joita voidaan sisällyttää edistykselliseen asikasraportointiin taloustietojen tueksi.

Täydennetään asiakasneuvontaa Budjetoinnilla

Mikäli asiakkaallasi on jo budjetti, se saadaan palveluun joko liittymän kautta tai kytkemällä asiakkaan budjetti -Excel suoraan tunnuslukuihin. Budjetti on käytettävissä samantien kaikilla relevanteilla tulosnäkymillä. Palvelu sisältää myös ominaisuudet budjetin syöttöön tuloslaskelmapohjalla sisältäen kuukausijaon sekä toteuman kopiointiominaisuudet. Vertailutietona se on käytettävissä samantien kaikilla relevanteilla tulosnäkymillä.

Was This Article Helpful?