Strategia-osion asetukset
 • 18 Oct 2021
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Strategia-osion asetukset

 • Dark
  Light
 • PDF

Article summary

Strategia-osion asetukset löytyvät vasemman reunan valikon alareunasta seuraavan ikonin takaa:

image.png

Käyttäjien on mahdollista muokata seuraavia strategia-osion asetuksia:

 • Toimintasuunnitelman rakennetta
 • Tilannepäivityksien lähetysasetuksia
 • Strategia-moduulin ohjetekstejä
 • Strategian osasten lisäkenttiä

Toimintasuunnitelman rakenne

Toimintasuunnitelman rakenteena voi käyttää joko Oletusrakennetta (Strategia-Strateginen päämäärä-Läpimurto-Toimenpide) tai OKR-rakennetta (Strategia-Strateginen päämäärä-Tavoite-Avaintulos). Tämä valinta muuttaa toimintasuunnitelmassa sekä strategiakuvauksessa käytettävää terminologiaa:

image.png

Tilannepäivityksien lähetysasetukset

Kun käyttäjille on vastuutettu läpimurtoja, joiden etenemistä seurataan erikseen tehtävien tilannepäivitysten kautta, niin nämä tilannepäivityspyynnöt lähtevät oletuksena käyttäjille automaattisesti joka kuun alussa.

Strategia-osion asetuksista on mahdollista asettaa tämä tilannepäivityspyyntöjen automaattinen lähetys päälle tai pois päältä. Lisäksi käyttäjät voivat manuaalisesti lähettää "pyydä tilannepäivitystä nyt"-painikkeesta tilannepäivityspyynnön valituille käyttäjille halutulla saateviestillä:

image.png

image.png

Manuaalisesti lähetetty pyyntö lähtee vastaanottajan sähköpostiin, minkä lisäksi pyyntö tulee näkyviin normaaliin tapaan myös vastaanottajan Tilannehuone-sivulle Agenda 360-moduulissa:

image.png

Strategia-moduulin ohjetekstit

Ohjetekstien tarkoitus on varmistaa, että kaikki käyttäjät varmasti ymmärtävät, mitä kullakin strategian osaan viittaavalla termillä tarkoitetaan. Koska jokaisella organisaatiolla saattaa olla pieniä nyanssieroja termien suhteen, ohjetekstit ovat täysin organisaation kustoimoitavissa. Ohjetekstejä voi lisätä/muuttaa:

 • Läpimurrolle
 • Strategiselle päämäärälle
 • Tilannepäivitykselle
 • Tulosten seurannalle

Ohjetekstit näkyvät aina strategian osion lisäysikkunan oikeassa reunassa (kuten alla olevassa kuvassa osio "ohjetekstit"):

image.png

Lisäkentät

Lisäkenttien avulla organisaatiot voivat kategorisoida strategiansa osia entistä tarkemmin asettamalla niille haluamiaan tunnisteita. Lisäkenttiä voi asettaa läpimurtoihin ja/tai toimenpiteisiin ja niiden asettamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

 1. Lista ennaltamääritetyistä arvoista, jossa määritetään ennakkoon valmis lista mahdollisista valinnoista, joista käyttäjä sitten valitsee yhden.
 2. Teksti, jossa käyttäjät voivat syöttää lisäkenttätiedon vapaamuotoisena tekstinä.

image.png

Luotuja lisäkenttä-tietoja lisätään läpimurron/toimenpiteen yleisistä asetuksista, joten niiden käyttö onnistuu myös em. strategian osasten lisäämisen jälkeen.

Lista ennaltamäärätyistä arvoista

Jos käyttäjät haluavat muodostaa listan ennaltamäärätyistä arvoista, he voivat lisätä haluamansa määrän vaihtoehtoja "+ Lisää vaihtoehto"-painikkeesta. Vaihtoehtoihin on mahdollista määrittää lisäksi monitasoista hierarkiaa käyttämällä hyväksi oikean reunan valikon valintaa "lisää alivaihtoehto", jolloin vaihtoehdon alle määritetään alemman tason arvo. Lisätyt vaihtoehdot voidaan järjestellä tarttumalla niitä vasemman reunan nuoli-ikonista ja raahaamalla ne haluttuun järjestykseen:

image.png

Ennaltamäärätyn listan arvoja voi käyttää lisäksi toimintasuunnitelman suodattamiseen. Lisäkenttien tietojen perusteella tehtävät suodatukset löytyvät suodattimien oikean ylänurkan kohdasta "Muut suodattimet":

image.png

Huom.

Ylätason arvon valinta lisäkenttien suodattimesta ottaa mukaan myös kaikki hierarkiassa arvon alle määritetyt valinnat. Esimerkiksi kuvassa näkyvällä valinnalla "Renewable Energy" kaikki läpimurrot/toimenpiteet, joissa on käytetty sen alle määritettyjä arvoja ("Wind Energy" tai "Solar Energy"), tulevat näkyviin.

Teksti

Tekstimuotoinen lisäkenttä mahdollistaa käyttäjille täysin vapaamuotoisen tunnisteen määrityksen halutussa lisäkentässä. Tekstikenttään syötettyjä arvoja ei kuitenkaan voi käyttää enää toimintasuunnitelman suodattamiseen.


Was this article helpful?