Strategia-osion käyttöoikeudet
 • 18 Feb 2022
 • 3 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Strategia-osion käyttöoikeudet

 • Dark
  Light
 • PDF

Article summary

Strategia-osion käyttöoikeuksia voi asettaa ja muokata kunkin strategian osan asetuksista asettamalla halutut roolit käyttäjille/tiimeille, esim. strategian osallistuja, läpimurron omistaja jne. Nämä roolit määräävät, mitä kukin käyttäjä voi nähdä, lisätä, muokata, julkaista tai poistaa kussakin strategian osassa. Tutustutaan käyttöoikeuksiin aluksi muutaman visuaalisen kaavion avulla. Tarkka listaus kustakin roolista löytyy tämän artikkelin loppupuolelta.

Strategian käyttöoikeudet visualisoituna

Str_access right_v2.png

Yllä olevassa kaaviossa havainnollistetaan, mitä kukin rooli voi lisätä, muokata tai poistaa strategiasta. Jokainen näistä rooleista voi siis nähdä ko. strategian kaikki osaset, mutta muokkausoikeuksia on rajoitettu seuraavasti:

 • Strategiafasilitaattori pystyy julkaisemaan minkä tahansa strategian sekä lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan kaikkia strategian osasia kaikista yrityksen strategioista.
 • Strategian ylläpitäjä pystyy julkaisemaan strategian sekä lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan kaikkia strategiaan kuuluvia osasia. Ylläpitäjät pystyvät siis myöskin tekemään kaikkia muutoksia, mutta ainoastaan niihin strategioihin, mihin heidät on erikseen asetettu tähän rooliin.
 • Läpimurron vastuuhenkilö voi lisätä, muokata ja poistaa ainoastaan omaan läpimurtoonsa kuuluvia asioita. He pystyvät kuitenkin näkemään kaikki muut strategian osaset, jotta heidän strategiatyönsä ei olisi irrallaan muusta kokonaisuudesta.
 • Toimenpiteen vastuuhenkilö voi muokata toimenpidettään sekä osallistua läpimurron dialogiin. Läpimurron vastuuhenkilön tavoin he voivat myöskin nähdä kaikki muut strategian osaset.
 • Mikäli käyttäjää ei ole määritetty minkään strategian tai strategian osasen vastuuhenkilöksi, mutta hänellä on kuitenkin oikeus nähdä strategia, hän pystyy ainoastaan lisäämään toimenpiteitä "luonnos"-tilassa ja osallistumaan läpimurron dialogiin. Tämä on mahdollista, kun strategia on asetettu näkymään julkisesti tai kun käyttäjä kuuluu läpimurtoon kytkettyyn tiimiin.

Alla olevaan matriisiin on listattu, mitä kukin rooli pystyy näkemään ja tekemään Strategia-osiossa. Artikkelin lopusta löydät tarkemman kuvauksen jokaisesta roolista sekä mistä nämä roolit asetetaan:

Strategy access rights matrix.png

Rajattujen käyttöoikeuksien näkyminen käyttöliittymässä

Rajatut käyttöoikeudet näytetään käyttöliittymässä lukko-ikonina eri valikoissa. Käyttäjät eivät pysty käyttämään niitä valikon kohtia, joissa lukko-ikoni on.

Restricted access rights icon_strategy.png

Huom.

Mikäli organisaatiolla on luotuna strategioita, jotka on asetettu näkymään vain osallistujille, niin ne ovat täysin piilotettuja kaikissa strategia-listauksissa (esim. suodattimissa tai strategian valinta-valikoissa) kaikille muille käyttäjille.

Strategiafasilitaattori

Strategiafasilitaattori pystyy lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan kaikkia yrityksen strategioita sekä niiden osasia. Lisäksi hän voi julkaista minkä tahansa strategian. Strategiafasilitaattorin oikeudet aktivoidaan käyttäjähallinnasta käyttäjäasetusten "käyttöoikeudet"-välilehdeltä:

image.png

Strategian ylläpitäjä

Strategian ylläpitäjä pystyy muokkaamaan yrityksen yhtä strategiaa, siihen kuuluvia alastrategioita sekä lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan strategian osasia näissä strategioissa. Hän pystyy lisäksi julkaisemaan tämän strategian ja sen alastrategioita. Ylläpitäjyys periytyy aina strategioiden hierarkiassa aina alaspäin, eli päästrategian ylläpitäjä on automaattisesti myös siihen kuuluvan alastrategian ylläpitäjä. Strategian ylläpitäjä määritetään strategian asetuksista, jossa määritetään myös strategian osallistujat sekä yksityisyys:

image.png

Strategian osallistuja

Strategian osallistuja pystyy lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan strategian osasia, mutta hän ei pysty muokkaamaan itse strategian asetuksia. Strategian osallistujat pystyvät julkaisemaan strategian ja ovat oletusarvoisesti julkaisutiedotteen vastaanottajina. Strategian osallistujat määritetään myöskin strategian asetuksista (kts. edellinen kuva) strategiafasilitaattorin tai strategian ylläpitäjän toimesta.

Läpimurron vastuuhenkilö

Läpimurron vastuuhenkilö pystyy muokkaamaan omaa läpimurtoaan sekä lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan siihen kuuluvia toimenpiteitä. Lisäksi he pystyvät näkemään strategian kaikki muut osaset. Läpimurron vastuuhenkilö asetetaan läpimurron asetuksista:

image.png

Tuntemattoman käyttäjän asettaminen vastuuhenkilöksi "luonnos"-tilan läpimurtoihin

Kun läpimurto on vielä "luonnos"-tilassa, siihen ei tarvitse ollenkaan määrittää vastuuhenkilöä. Tämä onnistuu painamalla X-painiketta vastuuhenkilön valintakentän oikeasta reunasta, jolloin vastuuhenkilöksi asetetaan "? Tuntematon käyttäjä". Tämä toiminto antaa organisaatioille joustavuutta strategian suunnitteluvaiheseen, sillä he voivat tämän avulla lisätä uusia läpimurtoja ilman, että niitä pitää heti vastuuttaa jollekin käyttäjälle:

Breakthrough responsible unknown.png

Huom.

Kun läpimurto julkaistaan, sille pitää viimeistään määrittää vastuuhenkilö, sillä jonkun pitää olla vastuussa läpimurron tilannepäivityksistä. Vastuuhenkilön voi määrittää vasta joko julkaisusivulla tai etukäteen läpimurron asetuksista.

Toimenpiteen vastuuhenkilö

Toimenpiteen vastuuhenkilö pystyy muokkaamaan omaa toimenpidettään, lisäämään "luonnos"-tilassa olevia uusia toimenpiteitä sekä osallistumaan läpimurron dialogiin. Lisäksi he pystyvät näkemään strategian muut osaset. Toimenpiteen vastuuhenkilö asetetaan toimenpiteen asetuksista:

image.png

Läpimurtoon kytketyn tiimin jäsen

Läpimurtoon kytketyn tiimin jäsen pystyy lisäämään "luonnos"-tilassa olevia toimenpiteitä sekä osallistumaan läpimurron dialogiin läpimurron sivulta. Lisäksi he pystyvät näkemään strategian muut osaset. Kytketyt tiimit määritetään läpimurron asetuksista (kts. kuva "läpimurron vastuuhenkilö"-kohdasta) ja käyttäjiä määritetään tiimeihin käyttäjäasetusten "käyttöoikeudet"-välilehdeltä tai Organisaatiorakenteessa.

Käyttöoikeuksien tarkastaminen

Koska yhdellä organisaatiolla voi olla useita strategioita ja kymmeniä eri käyttäjiä eri rooleissa, voi olla joskus vaikeaa pysyä perässä mitä oikein kukin käyttäjä näkee tai pystyy tekemään. Myös strategia-osion käyttöoikeuksia voi tarkastaa kätevästi käyttäjähallinnasta löytyvällä esikatselu-toiminnolla. Tarkemmat ohjeet esikatselusta löytyvät käyttöoikeuksia käsittelevästä artikkelista, johon pääset oheisesta linkistä Käyttöoikeuksien esikatselu


Was this article helpful?