Julkiset linkit
 • 09 Dec 2021
 • 3 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Julkiset linkit

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Julkiset linkit ovat 4Stractionissa tuotetusta sisällöstä generoituja sivuja, joita pystyy käyttämään kuka tahansa. Ne mahdollistavat palvelun sisällön jakamisen myös sellaisille henkilöille, ketkä eivät ole 4Stractionin käyttäjiä. Niillä näkyvä sisältö päivittyy aina viimeisimpiin tietoihin, kun sivu ladataan tai kun tietty aika on kulunut sivulla (jos linkille on asetettu automaattinen päivityssykli). Lisäksi valtaosa sivujen ja kaavioiden interaktiivista ominaisuuksista säilyy myös julkisissa linkeissä. Niiden ansiosta kaavioiden tai strategioiden tarkastelu ei jää vain tekstien lukemiseksi tai kuvien katsomiseksi, vaan myös julkisten linkkien käyttäjät voivat halutessaan esimerkiksi pureutua pienimpiinkin yksityiskohtiin tai siirtää tarkastelua tulevaisuuteen.

Julkisten linkkien avulla voidaankin esimerkiksi jakaa tärkeille sidosryhmille jatkuvasti päivittyvä live-tilanne yrityksen strategiasta tai upottamaan kuukauden myyntitavoitteiden seurantaraportti tiimin Teams-kanavalle. Ihan kaikkea palvelun sisältöä ei kuitenkaan pysty jakamaan julkisten linkkien avulla. Julkisten linkkien käyttö on rajoitettu Strategia-osion strategiakarttaan sekä toimintasuunnitelmaan ja Tulostaulut-osion ohjausnäkymiin.

Julkisten linkkien aktivointi

Julkiset linkit aktivoidaan Yleisten asetusten Yritystiedoista ao. kuvan osoittamasta kohdasta:

image.png

Tämän aktivoinnin voi tehdä ainoastaan käyttäjähallitsijan oikeuksilla varustettu käyttäjä.

Strategiakartan julkiset linkit

Kun julkiset linkit on aktivoitu yleisistä asetuksista, niin niitä voi luoda ja hallinnoida Strategiakartan oikeasta yläreunasta löytyvästä Jakaminen-valikosta:

image.png

Uutta julkista linkkiä luotaessa linkille asetetaan nimi ja määritetään mitä palvelun kieliversiota se käyttää. Lisäksi sivu voidaan asettaa päivittymään automaattisesti tasaisin väliajoin, mitä tarvitaan, mikäli sivua jaetaan jatkuvasti esim. Teams-kanavalla. Muuten julkisen linkin sivun tiedot päivittyvät aina, kun sivu avataan uudestaan selaimessa. Kun halutut asetukset on määritetty ja tallennettu, julkinen linkki luodaan sillä hetkellä aktiivisina olevista strategiakartan suodattimista ja valinnoista.

image.png

Jo luotujen julkisten linkkien listauksesta voi avata esikatselun, muokata niiden asetuksia tai poistaa niitä kokonaan käytöstä viemällä hiiren kunkin linkin kohdalle:

image.png

Julkisella linkillä jaetussa strategiakartassa on käytössä valtaosa palvelusta löytyvistä interaktiivisista ominaisuuksista, mm.:

 • Strategian osien perusteella suodattaminen
 • Osien avaaminen ja sulkeminen +/- -painikkeista
 • Kaikkien osien avaaminen näkyville
 • Strategiakartan asettelun ja ryhmittelyn muokkaaminen
 • Strategiakartan tumma tila

Tarkasteltavan strategian vaihtaminen ja strategioiden minkäänlainen muokkaaminen on kuitenkin luonnollisesti estetty.

Toimintasuunnitelman julkiset linkit

Kun julkiset linkit on aktivoitu yleisistä asetuksista, niin niitä voi luoda ja hallinnoida Toimintasuunnitelman oikeasta yläreunasta löytyvästä Jakaminen-valikosta:

image.png

Uutta julkista linkkiä luotaessa linkille asetetaan nimi ja määritetään mitä palvelun kieliversiota se käyttää. Lisäksi sivu voidaan asettaa päivittymään automaattisesti tasaisin väliajoin, mitä tarvitaan, mikäli sivua jaetaan jatkuvasti jossain kanavassa. Muuten julkisen linkin sivun tiedot päivittyvät aina, kun sivu avataan uudestaan selaimessa, eli esim. viimeisimmät tilannepäivitykset ja lisätyt toimenpiteet näkyvät myös julkisessa linkissä. Kun halutut asetukset on määritetty ja tallennettu, julkinen linkki luodaan sillä hetkellä aktiivisina olevista toimintasuunnitelman suodattimista ja valinnoista, ml. esitystapa (onnistuminen ja vaikutus, matkakertomus, taulukko).

image.png

Jo luotujen julkisten linkkien listauksesta voi avata esikatselun, muokata niiden asetuksia tai poistaa niitä kokonaan käytöstä viemällä hiiren kunkin linkin kohdalle:

image.png

Julkisella linkillä jaetussa toimintasuunnitelmassa on käytössä useita palvelusta löytyviä interaktiivisia ominaisuuksia, mm.:

 • Tarkasteltavan ajanjakson siirtäminen,
 • Toimenpiteiden ja niiden tilanteen avaaminen näkyviin läpimurtojen alta
 • Tilannepäivitysten kommenttien luku

Tarkasteltavan strategian tai minkäänlainen strategian muokkaaminen on luonnollisesti kuitenkin estetty.

Tulostaulujen julkiset linkit

Kun julkiset linkit on aktivoitu yleisistä asetuksista, tulostaulujen julkisia linkkejä voi hallinnoida ja luoda ohjausnäkymäkohtaisesti Toiminnot-valikon kohdasta "Jaa". Julkisten linkkien generointi tulostauluilla on siis mahdollista vain mikäli käyttäjä pystyy muokkaamaan ohjausnäkymää:

image.png

Avautuvassa ikkunassa listataan kaikki kyseisestä ohjausnäkymästä luodut julkiset linkit. Listauksesta voi avata esikatselun, muokata niiden asetuksia tai poistaa niitä kokonaan käytöstä viemällä hiiren linkin kohdalle, tai sitten lisätä uuden linkin ikkunan oikeasta ylänurkasta:

image.png

Uutta julkista linkkiä luotaessa linkille asetetaan nimi ja määritetään mitä palvelun kieliversiota se käyttää. Lisäksi sivu voidaan asettaa päivittymään automaattisesti tasaisin väliajoin, mitä tarvitaan, mikäli sivua jaetaan jatkuvasti. Muuten julkisen linkin sivun tiedot päivittyvät aina, kun sivu avataan uudestaan selaimessa, eli kaikki ohjausnäkymälle lisätyt uudet kaaviot tulevat näkyviin kuten myös kaavioihin tehdyt muokkaukset. Kun halutut asetukset on määritetty ja tallennettu, ohjausnäkymästä luodaan julkinen linkki.

image.png

Julkisilla linkeillä jaetuissa tulostauluissa on käytössä useita palvelusta löytyviä interaktiivisia ominaisuuksia, mm.:

 • Rivien avaaminen ja sulkeminen taulukkokaavioilla
 • Aikajaksojen vaihtaminen kaavioilla
 • Tarkkojen arvojen näkeminen viemällä hiiren arvopisteen päälle
 • Arvojen poistaminen aikajanakaavioilta painamalla kaavion alareunan tunnistetta

Kaavioiden muokkaaminen, luvuille porautuminen sekä kommentointi on kuitenkin estetty kokonaan.

Julkisen linkin upottaminen Teams-kanavalle

Tämän artikkelin introssa mainittu julkisen linkin upottaminen Teams-kanavalle onnistuu hyödyntämällä Teamsista löytyvää Välilehti-toimintoa (eng. "Tabs"). Tällä toiminnolla voi lisätä ulkoista materiaalia Teams-kanavalle, myös siis verkkosivuja.

Julkisen linkin voi upottaa omalle Teams-kanavalle lisäämällä verkkosivun välilehtenä ja syöttämällä julkisen linkin osoitteeksi. Tämän jälkeen julkisen linkin sivu on helposti kaikkien kanavan jäsenien nähtävissä ja käytettävissä!

image.png


Was this article helpful?

What's Next