Kassavirtaennusteen käyttö
 • Updated on 12 Feb 2020
 • 1 minute to read
 • Contributors
 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Kassavirtaennusteen käyttö

 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Kassavirtaennuste

Ennuste on tällä hetkellä tuotekehityksen esittelyssä

Tällä hetkellä kassavirtaennusteen laskenta on tuotekehityksen esittelyvaiheessa (Preview), ja siihen voi tulla vielä rakenteellisia muutoksia. Toiminto voidaan aktivoida yrityskohtaisesti

Palvelu tarjoaa automaattisesti päivittyvän kassavirtaennusteen perustuen:

 • talouden toteutumatietoon
 • tulosbudjettiin
 • taseen budjetoituihin eriin

Toteutuma lasketaan vahvistetuilta kausilta, jonka jälkeen käytetään budjetoituja arvoja. Ennuste huomioi aikaisempien kuukausien toteutumia esim. arvonlisäveron sekä myyntisaamisten ja ostovelkojen laskennassa.

Ennustelaskenta suoritetaan aina talousjärjestelmän tietojen päivityksen yhteydessä sekä asetuksien laskennasta tai kassavirtakaavion asetusten päivitysten yhteydessä. Budjettitietojen päivitys ei aktivoi uudelleenlaskentaa.

Kassavirtaennusteen asetukset

image.png

Asetuksista voidaan muuttaa asetuksia joita laskenta käyttää taustalla ennusteen laskemiseksi. Seuraavat asetukset kannattaa huomioida

Myyntien kotiutuminen

Oletuksena palvelu olettaa että 90% myynnista kotiutuu samassa kuussa, ja 10% kotiutuu seuraavassa kuussa. Tämän voi vaihtaa käyttämään historiallisesti hyvää oletusta myyntien kotiutumisesta

Ostojen maksaminen

Ostojen maksaminen ostoveloitusta käyttäytyy samalla tavalla kuin myyntisaamiset.

Arvonlisäveron laskenta

Arvonlisävero simuloidaan myyntien- ja ostojen erotuksena arvonlisäveron laskentakaudelle. Palvelu käyttää kiinteää arvonlisäverokantaa eikä huomioi erilaisia arvonlisäverotyyppejä, jolloin simuloitua laskentaa voidaan käyttää suuripiirteisenä laskentana.

Budjetti laskennan pohjana

Kassavirtaennusteen laskenta pohjautuu tuleville kausille syötettyyn budjettiin. Tulosbudjetin lisäksi huomioidaan taseeseen syötetyt muutoserät kuten:

 • investointien muutokset
 • lainoissa tapahtuneet muutokset
 • osingot- ja voitonjako
 • muut rahoituserät

Tasebudjettiin syötetään vain muutokset tapahtumista, jotka huomioidaan muutoksina ennusteen laskennassa

Tulosten näyttäminen

Kassavirtaennusteen yhteydessä on aktivoitu uusi kaaviotyyppi joka on rakennettu kassavirtaennusteen ympärille. Kaavio näyttää kassan ennusteen sekä haluattaessa myös oman pääoman ennusteen. Lisäksi suurimmat erääntyneet myyntisaamiset näkyy laskutasolla

image.png

Palvelu laskee ennusteen taseen "ennuste" ulottuvuuteen joten sitä voi tarkastella palvelun kaikilla kaaviotyypeillä. Esimerkiksi taseen toteutuma + ennuste näyttää taseen ennusteen tuleville kausille.

image.png

Myös palvelun tunnuslukujen kaavat lasketaan budjetti/ennuste -arvojen yli jolloin kassavirran eriä voi tarkastella omien kaavojen kautta.

Muuta huomioitavaa

Palvelun ajastuksiin ja hälytyksiin on mahdollista lisätä hälytys joka hälyttää jos kassavirtaennuste näyttää menevän alle nollan tulevina kuukausina.

image.png

Was this article helpful?