Konsernit ja konsernilaskenta
 • 01 Dec 2020
 • 1 Minute To Read
 • Contributors
 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Konsernit ja konsernilaskenta

 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Useampi yritys samassa ympäristössä

Palvelussa voi olla useampi juridinen yhtiö samassa ympäristössä. Juridisia yhtiöitä hallinnoidaan organisaatiokartassa. Juridiset yhtiöt toimivat samalla tavalla kuin muut palvelun seurantatasot suodattimien ja ryhmittelyjen osalta.

image.png

Talousjärjestelmä

Kytkettäessä talousjärjestelmää palveluun, on tiedoille valittava aina juridinen yritys. Kohdejärjestelmän tiedot näin kohdistetaan aina yhteen juridiseen yhtiöön. Myös palvelun muissa toiminnoissa on kytkettävä tieto aina tiettyyn yhtiöön vertailujen vuoksi kuten esim. budjetoitaessa tietoja

Yksittäisen juridisen yhtiön tapahtumat ovat saatavilla aina kyseisen juridisen yhtiön takaa. Oletuksena järjestelmä summaa taloustapahtumat yhteen "ylimmällä tasolla" eli silloin kun suodatinta ei käytetä.

Konsernilaskentatuki

Palvelun konsernilaskentatuki mahdollistaa jatkuvan rullaavan konsernilaskennan taustajärjestelmista tulevien tietojen perusteella. On myös mahdollista kytkeä talousjärjestelmässä oleva erillinen yhtiö palveluun joka sisältää konsernin eliminointitapahtumat jolloin tällöin talousjärjestelmät summattuna sisältää konsernilukemat.

Jos konsernilaskenta tehdään palvelussa, on seuraavat tiedot oltava käytettävissä:

 1. Sisäisten liiketapahtumien merkintä. Sisäisten liiketapahtumien merkintä mahdollistaa automaattisen sisäisten liiketapahtumien eliminoinnin. Liiketapahtumien kohde voidaan päätellä taloustapahtumasta automaattisesti jos talousjärjestelmästä tulee kyseinen tieto. Tieto voidaan päätellä myhös kirjanpidon tilistä, tai käytettävästä dimensiosta
 2. Konsernirakenne. Konsernirakenne mallinnetaan organisaatiokaaviossa jos käytössä on useampitasoinen konsernirakenne. Konserniin kytketty aloitus- ja lopetuspäivämäärät sekä omistussuhteet tulee määrittää palvelussa taustalle
 3. Muut eliminointisäännöt. Jos konsernilaskennassa on käytettävissä omia laskentasääntöjä jotka voidaan automatisoida, voidaan näiden säännöt kuvata käyttöönotossa palvelun rakenteisiin. Esimerkkinä mm. sisäisten varastojen katteiden eliminointi
 4. Muut tapahtumat. 4Straction palveu ei sisällä valmiita laskentamalleja tai älyä konsernilaskentaan tai konsernitilinpäätökseen vaan nämä säännöt on tultava käyttäjältä. Käyttäjän on yllä olevien sääntöjen pohjalta mahdollista kirjata omia tapahtumia konserniin rullaavan konsernilaskennan täsmäyttämiseksi

Konsernilaskelmat

Lasketut konsernit näkyvät palvelun liittymissä samanlaisina suodatustasoina kuin muut yritykset. "Konsernin nimi kaikki tapahtumat" sisältää eliminoidun konsernin lopputuloksen. Konsernilaskenta huomioi tuloksen ja taseen jokaisen konsernin osalta.

Tämän lisäksi laskentaan on mahdollista aktivoida erillinen konsernilakana, joka sisältää eriytetyn laskennan konsernin yrityksistä, konserneista ja eri eliminointitapahtumatyypeistä.

Was This Article Helpful?