Taulukkoraportin käyttö
 • 14 May 2020
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Taulukkoraportin käyttö

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Taulukkoraportin lisäys

taulukkoraportit

Taulukkoraportteja on valittavissa Tuloslaskelma, Tase ja Johdon tiivistelmä. Valittu taulukkoraportti määrittää lähtökohdan raportille. Esim. Tuloslaskelma hakee automaattisesti tuloslaskelman tunnusluvut raportille.

Sarakkeiden asetukset

Sarakkella voi näyttää joko Rullaavat ajanjaksot tai Kiinteät sarakkeet.

Rullaavat ajanjaksot valinnalla järjestelmä hakee ajanajakotiedot sarakkeille määritetyn ajanjakson tyypin mukaisesti. Näkymän tietoja voi skrollata menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Rullaaville ajanjaksoille voi lisätä vertailusarakkeita, jotka näytetään jokaisen sarakkeen vieressä. Esim. Toteutumatiedon vertaus budjettitietoon.

Kiinteät sarakkeet valinnalla käyttäjä voi itse määrittää näytettävän sarakkeen tiedot.
Esimerkiksi Yhdellä sarakkeella voidaan näyttää toteutumatietoa tämän hetken ajanjaksosta ja toisella toteutumatietoa samasta ajanjaksosta viime vuonna.
Vertailusarakkeiden avulla voidaan verrata kahta saraketta keskenään.

Rivien asetukset

Rivellä voidaan näyttää joko tunnuslukuja tai seurantatasojen tietoja.


Was this article helpful?