2019 Syyskuun julkaisu
 • 26 Sep 2019
 • 3 Minutes To Read
 • Contributors
 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

2019 Syyskuun julkaisu

 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Katso esittelyvideo

Tulemme tekemään ison ohjelmistopäivityksen tulevana perjantaina 27.9. klo 18 alkaen. Palvelu ei ole päivityksen aikana käytettävissä. Arvioitu päivityksen kesto on 1 tuntia. Lisäksi teemme viikonlopun aikana teknisiä muutostöitä jotka saattavat väliaikaisesti aiheutaa viivästyksiä taustapalveluiden toiminnassa (viestien välittymisessä, taulukoiden tietojen kirjoituksessa yms).

Seuraavassa on videokooste julkaisun sisällöstä. Tarkemmat muutokset ovat näkyvissä julkaisun jälkeen tällä julkaisutiedotteella.

Palvelun tuotteistus on muuttunut

image.png

Teimme palvelun osioihin ja rakenteeseen muutoksia. Samassa yhteydessä päivitimme palvelun menun ja navigaation toimintaa. Palvelukokonaisuus rakentuu seuraavista toiminto-osioista :

 • Agenda 360
 • Strategia
 • Tulostaulut
 • Markkinatutka
 • Tiedon hallinta

Siirsimme loogisesti palvelun tunnuslukujen, seurantatasojen, budjettien ja ennusteiden hallinnan kokonaan "Tiedon hallinta" osion alle. Tulostaulut sisältävät aikaisemmin kokonaisuuden suorituskyvyn johtamisen alta. Strategisen johtamisen toiminnot erottautuivat "Strategia" ja "Agenda 360" osioiden alle.

Agenda360 on nyt oma sovellusosio ja se on eriytetty aiemman version "Strategisen johtamisen" osiosta.

Agenda 360

Kehitystyön tuloksena olemme nyt julkaisseet johtoryhmille ja johtamisen ammattilaisille Agenda 360 -toiminnon. Se kokoaa helppokäyttöisesti oikeat asiat agendalle ja varmistaa että reaaliaikainen jaettu tilannekuva on johdon käytettävissä. Eriytimme jo palvelussa olevan muistiopohjien ja aloitteiden käsittelyn sen osa-alueeksi. Agenda 360 koostaa palvelussa tehdyt havainnot, numerot ja tulokset tavalla joka helpottaa muutosten tarkastelua ja seurantaa agendalla olevien tietojen pohjalta. Agenda 360 sisältää vakiona Palaverikäytännön, Havainnot ja Aloitteet. Agendan sisältö laajenee käytössä olevien muiden osa-alueiden mukaisesti. Ne tukevat Agendalle nostettavia havaintoja, hälytyksiä ja poikkeamia.

image.png

Agendan yhteydessä toimme palvelun eri osa-alueisiin käsitteen "havainto". Lue täältä lisää havaintojen käsittelystä ja merkityksestä tilannekuvan syntymisessä.

Tarkemmat muutokset

Seuraavassa on listaus yksityiskohtaisemmista muutoksista palvelun toiminnassa.

Muutokset palavereihin

Palaverien hallinta on täysin uudistettu ja sisältää nyt toiminnallisuuden omassa ikkunassaan. SIsältöön on mahdollista nyt sisällyttää kaavioiden ja tekstien lisäksi myös läpimurtojen näkymä ja kyselyitä. Lisäksi palaveripohjilla on mahdollista olla osiokohtainen vastuuhenkilö joka huomioidaan toistuvien pohjien yhteydessä olevassa ennakkoviestinnässä.

Strategia

Teimme rakenteellisia muutoksia strategian alle sekä toimme sinne uusia ominaisuuksia. Toimme seuraavia rakennemuutoksia:

 • Strategiarakenne noudattaa kiinteästi aina nyt rakennetta: Strategia -> Strateginen päämäärä -> Läpimurto -> Toimenpide. Jatkossa toimenpide perustetaan aina läpimurron alle
 • Navigointi strategiatasoissa on yksinkertaistunut ja toimintasuunnitelma näytetään nyt aina strategiatason alla
 • Toimintokohtainen sivu on poistunut, ja kyseiset toiminnot ovat siirretty läpimurron yhteyteen
 • Läpimurrolla on aina omistaja, ja oletuksena on läpimurron perustaja
 • Läpimurron omistaja, toimenpiteen perustaja ja toimenpiteen vastuuhenkilö voi päivittää toimenpiteen tilatietoa
 • Toimenpiteiden päivitys tehdään jatkossa yhden listauksen kautta jossa näkyy aina läpimurron koko konteksti. Samassa yhteydessä on käytettävissä läpimurron kommentointi, havainnot ja aloitteet
 • Toimme uuden sivun joka listaa strategiarakenteita vasten kaikki toimenpiteet hierarkiassa

Tulostaulut

Tulostaulujen navigointi on nyt siirtynyt yhteiseen vasemman laidan navigointiin jossa käytetään samaa rakennetta kuin aikaisemmin eli Ryhmä -> Sivu -> Kaaviot. Tulostaulujen osalta kaavioiden muokkausta, kommentointia ja hallinnointia on yhtenäistetty että kaikki kaaviotyypit käyttäytyvät samalla tavalla.

Lisäksi kaavioiden yhteyteen on tuotu uusia hallinointiominaisuuksia kuten

 • kaavion lukuohjeen lisääminen
 • kaaviolle yhteensopivien suodattimien valinta ja niiden näyttö sivutilan kaaviolle
 • sivulle yhteensopivien suodattimien valinta ja niiden näyttö sivun ylälaidassa
 • kaaviosta havainnon lisääminen agendalle
 • kaaviolta suoraan budjetin ja tavoitearvojen syöttö

Tämän lisäksi olemme lisänneet uusia ominaisuuksia itse kaavioihin.

Luokitteluominaisuus

Nyt aikajanakaaviolla on mahdollisuus seurata luokiteltujen tietojen ajan kehitystä. Esim. projektien, asiakkaiden tai muiden seurantakohteiden osalta on mahdollista luoda kaaviokohtaiset luokittelutiedot ja seurata näiden kehitystä. Tarkemmalla näkymällä on näkyvissä myös tarkemmin mistä mihin luokkiin tiedot jakautuvat. Samoin aikajanakaaviossa on mahdollisuus ryhmitellä tiedot joko pinottuun palkkiin tai vierekkäin oleviin ryhmiin.

image.png

image.png

Vertailukaaviossa tavoiteraja ja pisteet

Horisontaaliseen vertailukaavioon tuotiin mukaan mahdollisuus näyttää tavoiteraja yhtenä viivana tuoden siihen myös iso määrä vertailtavia asioita kuten esim. projekteja tai asiakkaita.

Play-ominaisuus

image.png

image.png

Toimme tulossivuille "play" painikkeen, jolla voidaan sivulla olevat kaaviot esittää peräkkäin esitystilassa.

Markkinatutka

Markkinatutkan sisältää pääosin ominaisuudet toimintaympäristön seurannasta. Toimintoja on yksinkertaistettu niin että nyt löydettyjen uutisten seuraaminen onnistuu pikalinkeillä aikaisempien hakuehtojen sijasta. Lisäksi ilmiökartta ja siihen liittyvät uutiset on koostettu yhdeksi kokonaisuudeksi muiden vastaavien uutistyyppien välille.

Lisäksi olemme yhdistäneet markkinatutkan myös Agendaan. Havaintoja on mahdollista muodostaa suoraan uutisten käsittelyssä sekä myös ilmiökartan kautta.

Sidosryhmien hallintaa on muutettu ja nyt sidosryhmät löytyvät tyypeittäin suoraan valikosta.

Tiedon hallinta

Siirsimme tunnuslukujen hallintaan ja tunnuslukujen tietojen hallintaan tarkoitetut toiminnallisuudet yhdeksi osioksi. Toiminnallisuudet ovat muuten säilyneet aikaisemmilla paikoillaan, mutta toimme koostenäkymän alkuun josta pääsee käsiksi osa-alueen yleisimpiin tarpeisiin kerralla.

Was This Article Helpful?