2019 Marraskuun julkaisu
 • Updated on 28 Nov 2019
 • 1 minute to read
 • Contributors
 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

2019 Marraskuun julkaisu

 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Palvelu on päivitetty 27.11. klo 18.00 ja päivityksen myötä palveluun tuli korjauksia, parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia jotka on listattu alla

Parannuksia palavereihin

Palaveri koki visuaalisia muutoksia käytettävyyden helpottamiseksi

image.png

Lisäksi uutena ominaisuutena toimme mukaan päätösten seurantaan työkalun, jolla voidaan seurata tehtyjen päätöksien etenemistä. Järjestelmässä palaverille kirjattava asia on aina käsitteellä päätös. Päätöstä kirjattaess avoidaan valita millä tavalla päätöstä seurataan. Tavallinen ja myös oletuksena oleva seurannan muoto on "tehtävä seurattavaksi". Päätöksen voi myös kirjata dokumentointia varten palaverille tai tuoda strategiaosion alle.

image.png

Olemme lisäksi tuoneet tuen liitetiedostoille

image.png

Talousjärjestelmäasetukset

Olemme uudistaneet talousjärjestelmäasetukset. Aikaisemmin talousjärjestelmien asetukset erillään integraatioliittymissä, mutta nyt tiedot on siirretty omalle sivulleen "tiedon hallinta" osioon. Sivu koostaa nyt asetukset yrityksen kaikkien juridisten yhtiöiden osalta yhteen paikkaan ja selkeyttää asetuksien hallintaa.

image.png

Talousjärjestelmät kytketään aina juridista yksikköä vasten. Nyt esim. konserniyritykset voidaan määrittää tuotavaksi Excel-tuonnilla jolloin esim. ulkomaisten konserniyritysten osalta voidaan helpommin tuoda toteutumatieto järjestelmään.

Lisäksi selkeytimme käyttölogiikkaa talousjärjestelmän mahdollisesti tukemien asiakkaiden- ja tuotteiden kohdistamisen kautta. Palvelu mahdollistaa talousjärjestelmästä poikkeavan segmentoinnin tuote- ja asiakasryhmille laskutusnimekkeiden perusteella.

image.png

Budjetointi- ja ennustaminen

Paransimme budjetointi- ja ennustetyökalujen helppokäyttöisyyttä. Budjettimallin rakentaminen onnistuu nyt rakenteellisesti helpommin. Lisäksi mahdollistimme helpomman käytön kohdistamattommille/yleiserille budjetoinnissa. Tämän lisäksi budjetti/ennuste -tiedon kerääminen onnistuu palvelussa syötettävällä tiedolla, järjestelmän muodostamalla google sheets -taulukolla tai Excel-tiedostolla.

image.png

image.png

image.png

Järjstelmä sisältää kaksi mahdollisuutta budjetin rakentamiseen, jolla kummallakin on hieman poikkeavat käyttöliittymätoiminnallisuudet. AIkaisempi (kehittynyt) toiminnallisuus mahdollistaa joustavammin taulukkopohjien käyttämisen ja on tarkoitettu todella vaativien rakenteiden rakentamiseen.

Tulostaulut

Toimme tulostaulujen aikajanakaaviolle uuden ominaisuuden jolla kaaviota voi jatkaa tulevaisuuteen toteutumatiedoista laskettavalla historiallisella kehityksellä. Tällöin kaavio näyttää miten kävisi jos jatkettaisiin "samalla tavalla". Toimintalogiikka on sama kuin toteutuman ja budjetin/ennusteen osalta eli toteutumatietoa käytetään viimeiseen vahvistettuun kauteen asti, jonka jälkeen vaihdetaan historiallisesti laskettuun arvioon

image.png

image.png

Henkilöstökyselyt

Toimme uuden raporttinäkymän henkilöstökyselyiden alle jolla on mahdollista tarkastella henkilöstökyselyn tuloksia nyt myös nykyistä organisaatiokaaviota vasten. Ne tasot näytetään sellaisenaan joihin on suoraan vastauksia. Lisäksi välitasoille lasketaan keskiarvo alemmilta tasoilta, sekä aina yritystasolle lasketaan keskiarvo kokonaistuloksista.

image.png

Was this article helpful?