2020 Tammikuun julkaisu
 • Updated on 16 Jan 2020
 • 1 minute to read
 • Contributors
 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

2020 Tammikuun julkaisu

 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Seuraavassa on kuvattu palveluun tuotuja parannuksia tammikuun isommassa päivityksessä.

Uusi strategian toteutuksen kokonaisnäkymä

Toimme strategiaosioon uuden kokonaisnäkymän joka koostaa tiivistettyyn näkymään strategiset päämäärät sekä läpimurrot. Näkymä helpottaa arvioimaan strategian toteutuksen kokonaisetenemää ja onnistumista. Lisäksi näkymä laskee strategian suunnittelun kokonaiselinvoimaisuuden sekä kuinka luotettavana tilannepäivityksiä voidaan pitää.

image.png

Laajennoksia hälytykseen / ajastettuun raporttiin

Olemme uudistaneet hälytysten hallintaliittymän käytettävyyden parantamiseksi. Esikatselujen tekeminen on helpompaa sekä hälytyksen yhteydessä on mahdollista välittää useamman tunnusluvun arvo.

image.png

Lisäksi mukana on täysin uusi raportin suunnittelija jossa raportti suunnitellaan esitystilassa.

image.png

Lisäksi toimme mukaan nopean arviointimahdollisuuden. Raporttiin on mahdollista lisätä arviointiosioita joita käytetään kun raportti lähetetään asiantuntijan kautta raportin saajille. Asiantuntijalla on mahdollista arvioida raportin osioita kommentien lisäksi myös hymiöin.

image.png

image.png

Agendan palaveripohjan parannukset

Palaveripohjan toistuvuuden perusteella luodaan automaattisesti uusi palaveripohja ja hallinnoijaa informoidaan tästä.

Lisäksi arkistointikopion viestintää on parannettu jossa palaverin hallinnoijan on mahdollista valita kenelle viesti lähtee arkistoinnin yhteydessä

Lisäksi arkistointikopion yleistä ilmettä on parannettu sekä arkisto-pdf:n asettelua parannettu.

image.png

Kassavirtaennuste (Beta)

Olemme tuoneet uuden kassavirtaennusteominaisuuden. Ominaisuus on nyt valitussa esittelykäytössä, ja aktivointiin tarvitaan pyyntö 4stractionin tukeen.

Kassavirtaennuste laskee automaattisesti ennustetta tuleville kuukausille pohjana tulos- ja tasebudjettiin syötetyt tiedot. Laskenta simuloi taseen lopputulosta.

image.png

Lisäksi olemme lisänneet uuden ohjausnäkymän kaaviotyypin kassavirtaennusteen näyttämiseen jonka yhteydessä on lisäominaisuuksia kassavirtaennusteen laskennassa kuten:

 • myyntiennusteen arvio prosenttina
 • ostojen toteutumisen ennusteen arvio prosenttina
 • suurimmat erääntyneet myyntisaamiset laskutasolla
 • lisäksi on mahdollista valita kaaviolle mukaan kassa-kauden lopussa sekä oma pääoma

image.png

Konsernilaskennan asetukset

Olemme tuoneet konsernilaskennan osalta uuden hallintaliittymän jolla on mahdollista hallinnoida sisäisiä konsernitilejä sekä syöttää manuaalisia vientejä järjestelmään konsernilaskennan tarpeita varten.

Was this article helpful?