Strategianäkymät ja niiden jakaminen
 • 23 May 2023
 • 2 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Strategianäkymät ja niiden jakaminen

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Kun palveluun on lisätty strategiasisältöä, sitä visualisoidaan erilaisissa strategianäkymissä, joista kukin tuo oman perspektiivinsä strategiatyöhön. Käytettävissä olevat strategianäkymät ovat: 

 • Roadmap
 • Kanban-taulu
 • Tiimikartta
 • Toteutuksen tilannekatsaus
 • Strategiakartta*
 • 1-pager*

Kunkin strategianäkymän vahvuudet ja erikoistoiminnot on kuvattu tarkemmin seuraavissa osioissa.

*Huom.
Strategiakartta ja 1-pager ovat vain fasilitaattoreiden ja esimiesten nähtävillä

Näkymien suodattaminen

Kuhunkin strategianäkymään voi soveltaa suodattimia näytettävän tiedon rajaamiseksi. Käyttäjät voivat rajata tietoa käyttämällä

 1. Strategiatasoja (esim. kaikki strategiat, yksi tai useampi strategia) tai 
 2. Muita suodattimia (esim. onnistuminen, vastuuhenkilö tai -tiimi): 

Roadmap

Roadmap näyttää organisaation tavoitteiden edistymisen aikajanalla. Näkymä auttaa hahmottamaan mitä tavoitteita/projekteja organisaatiolla on käynnissä sekä miten ne ovat edistyneet ja mitkä tavoitteet ovat vasta alkamassa. Aikajanaa raahamalla he voivat myös nähdä tavoitteiden päivityshistorian sekä tilannepäivitysten yhteydessä annetut kommentit ja halutessaan porautua strategian osien sivuille tutkimaan tarkemmin niihin liittyvää tietoa sekä keskusteluja klikkaamalla niiden nimeä. Käyttäjien on mahdollista avata myös tavoitteisiin liittyviä tehtäviä näkyviin, jos he haluavat tarkastella niiden edistymistä. 

Käyttäjän on mahdollista vaikuttaa roadmapin rakenteeseen ja ulkoasuun oikeasta yläreunasta löytyvillä asetuksilla. Käyttäjät voivat esimerkiksi ryhmitellä tavoitteet tiimi-tiedon perusteella strategiarakenteen sijaan tai asettaa päämäärien tavoitetilaa sekä kriittisiä menestystekijöitä valottavat kuvaustekstit näkyviin. 

Kanban-taulu


Kanban-taulu näyttää aktiiviset tavoitteet kanban-lakanassa, jossa kunkin strategisen päämäärän tavoitteet listataan omaan osioonsa. Kanban-taulu sopii erinomaisesti kokonaistilanteen hahmottamiseen, sillä siinä tavoitteiden tiedot ja tilanne näytetään hyvin suppeasti. Kanban tarjoaa myös helpon tavan liikutella tavoitteita strategian päämäärien välillä, sillä kohteen voi raahata uuteen paikkaan taululla.  

Myös kanban-taululta löytyy asetukset oikeasta yläkulmasta, joilla voi vaikuttaa taululla näytettäviin tietoihin. Käyttäjät voivat esimerkiksi aktivoida avainmittarit sekä tehtävät näkyviin tauluun. 


Tiimikartta

Tiimikartassa näytetään miten tavoitteet ja niihin kytkeytyneet tehtävät jakautuvat eri tiimeille. Sitä voidaan käyttää suunnitteluun, tiimien työkuorman hahmottamiseen sekä myös onnistumisen seurantaan, jos kohteiden värityksen vaihtaa onnistumisperusteiseksi. 

Käyttäjän on mahdollista vaikuttaa tiimikartan rakenteeseen, siinä näkyviin elementteihin sekä niiden väritykseen käyttämällä molemmilta puolilta löytyviä asetuksia. 

Toteutuksen tilannekatsaus

Toteutuksen tilannekatsaus keskittyy ylätason tilanteen koostamiseen ja hahmottamiseen. Sen tarkoituksena on tarjota yksi tiivis näkymä, josta voi selkeästi arvioida miten organisaation strategia edistyy ja tarjota mahdollisuus tilanteen koostamiseen sanallisesti. 

Käyttäjät voivat vaikuttaa toteutuksen tilannekatsauksen rakenteseen sekä siinä näkyviin elementteihin. Esimerkiksi alla esimerkkiorganisaatiomme on halunnut tarkastella kahden strategiansa päämäärien edistymistä sekä niihin liittyvää dialogia ja yleistä statistiikkaa. 

Strategiakartta

Strategiakartta tarjoaa mahdollisuuden muokata ja tarkastella strategioita intuitiivisessa mindmap-muodossa. Strategiakartta soveltuu varsinkin suunnitteluun, sillä siinä on helppo lisätä ja siirrellä strategian osia paikasta toiseen. Strategiakartan rakennetta ja elementtejä muuttamalla sitä voidaan kuitenkin käyttää myös esim. etenemisen seurantaan, jos on tarve. 

Käyttäjien on mahdollista vaikuttaa strategiakartan rakenteeseen sekä siinä näkyviin elementteihin molemmista reunoista löytyvillä asetuksilla. 

1-pager

1-pager koostaa strategian ja siihen lisätyt taustakuvaukset yhden sivun kokoiseksi tiiviiksi paketiksi. Sen tarkoitus on tarinallistaa strategia ja auttaa käyttäjiä hahmottamaan ylätason rakenteisiin sitoutuvat elementit (kuten esimerkiksi kriittiset menestystekijät, tavoitetilat ja kuvaukset tulevaisuuden tilasta sekä tarkoituksesta) joiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan strategian tavoitetilaa. 

1-pager näyttää myös tavoitteiden nykytilan ja strategian osiin kytketyt mittarit on mahdollista avata näkyville.  

Strategianäkymien jakaminen

Strategianäkymien jakaminen muille rekisteröityneille käyttäjille onnistuu usealla tavalla. Käyttäjät voivat kopioida ja jakaa minkä tahansa strategianäkymän osoitteen (valittu näkymä ja sovelletut suodattimet tallentuvat sivun URL-osoitteeseen) tai hyödyntää tallennettuja näkymiä, jotka ovat palveluun tallennettuja pikalinkkejä haluttuihin strategianäkymiin.

Jos organisaatiolla on 4stractionin "Suorituskyvyn johtaminen"-moduuli käytössä, käyttäjät voivat myös viedä halutun roadmap-näkymän tulostaululle. Tällöin siinä näkyviä tietoja voidaan sujuvasti yhdistää muuhun dataan, esimerkiksi talous- tai HR-dataan. Tämä mahdollistaa entistä monipuolisemman raportoinnin: 

Jos organisaatio on sallinut julkiset linkit asetuksissaan, käyttäjien on mahdollista jakaa strategianäkymiä myös palvelun ulkopuolisille käyttäjille sekä sidosryhmille. Tällöin valitusta strategianäkymästä luodaan URL-linkki, jonka kuka tahansa voi avata nähdäkseen tämän strategianäkymän. Julkisella linkillä jaettua sisältöä ei voi normaaliin tapaan muokata, vaan se on tarkoitettu ainoastaan tiedonjakoa varten. Voit lukea lisää julkisista linkeistä tästä artikkelista.


Was this article helpful?