Pipedrive
 • 13 Sep 2020
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Pipedrive

 • Dark
  Light
 • PDF

Article summary

Tietolähteen toiminta ja ominaisuudet
Valmis Pipedrive integraatio siirtää jatkuvaluonteisesti Pipedrivesta tietoa 4Straction -palveluun johtamisen tueksi. Palvelu päivittää tiedot kerran vuorokaudessa, mutta asiakkaan on mahdollista käynnistää päivitys Tietolähteet-osiosta käynnistyväksi heti.

Siirrettäviä tietoja ovat mm:

 • Aktiviteetit
 • Diilien määrä ja summatiedot vaiheittain sekä hävittyjen ja voitettujen osalta

Pipedrive jakautuu toiminnoissaan pipedrive:

 • instanssiin (jokoaisella instanssilla on oma osoite)
 • myyntiputkeen (pipeline)
 • vaiheeseen (stage)

Instanssin ja vaiheen osalta asiakkaan on mahdollista ohjata tietoa 4stractionin perusrakenteilla. Jos esim. jokainen myyntiputki on tehty maa- tai tuotekohtaisesti, voidaan tämä tieto kytkeä 4stractionin geoalueeseen tai tuotteeseen jolloin myyntiputken vaiheiden tietojen raportointi onnistuu 4stractionissa maa- ja tuotetasolla.

Näin ollen 4stractioniin on mahdollista muodostaa mm. seuraavia näkymiä (riippuen Pipedrivessa olevasta tiedosta)

 • Toteutuneiden aktiviteettien kehitys
 • Toteutuneet aktiviteetit verrattuna tavoitteisiin, esim. henkilö, tiimi, maa tai -aktiviteettityyppitasolla
 • Liidien määrän kehitys
 • Annettujen tarjousten kehitys
 • Voitettujen diilien määrä ja arvo
 • Voitettujen ja hävittyjen diilien määrät sekä niistä laskettu voitettujen diilien osuus (johdettu tunnusluku)

Käyttöönotto

Käyttöönotto onnistuu käyttäjän toimesta omatoimisesti "Tietolähteet" osiosta. Siirto tarvitsee Pipedrivesta API-avaimen jolla integaatioliittymä toimii. Yrityksellä voi olla useita Pipedrive-instansseja kytkettynä, jolloin esim. konserniyhtiön tiedot voidaan yhdistää yhteen raporttinäkymään ja vertailla eri tytäryhtiöiden tietoja kerralla summattuna, yhdistettynä visuaalisesti tai erikseen.

Seuraavassa ohjeet Pipedrivestä (enganniksi) miten saada yrityksen osoite ja api-avain selville:

https://pipedrive.readme.io/docs/how-to-get-the-company-domain
https://pipedrive.readme.io/docs/how-to-find-the-api-token

Asetusliittymä toimii myyntiputki- ja vaihetasolla. Liittymä listaa Pipedrivessä olevat putket- ja vaiheet ja tätä vasten kytketään ne tunnusluvut joihin halutaan Pipedriven tallentavan tietoja. Käyttäjän on luotava ne tunnusluvut joita halutaan käytettävän.

image.png

Muuta huomioitavaa

Jos liittymän valmiit toiminnallisuudet eivät kata kaikkia tarpeita, on liittymää mahdollista kustomoida 4stractionin tai asiakkaan toimesta. Liittymän peruskäytössä oleva ohjalma on julkaistu avoimen lähdekoodin versiona. Lisätiedot tähän löytyy täältä (englanniksi):

https://support.4straction.com/docs/pipedrive-client-implementation


Was this article helpful?

What's Next