Tunnuslukujen etumerkki
 • 07 Oct 2019
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Tunnuslukujen etumerkki

 • Dark
  Light
 • PDF

Article summary

Etumerkin käsittely

Normaalisti tunnuslukuja käsitellään ilman etumerkkikäsittelyä. Eli jos tunnusluvulla "asiakasmäärä" on positiivisia arvoja niin tällöin luku näytetään positiivisena mutta jos arvoina on negatiivisia lukuja, on tällöin arvo negatiivinen. Tämä huomioidaan myös kaavioissa ja taulukoissa.

Isona poikkeusryhmänä tästä on taloustunnusluvut. Niiden osalta järjestelmä pyrkii käyttämään positiivisia arvoja jotta lukujen vertailu ja budjetointi olisi luontevampaa. Mutta tietyissä näkymissä luvut käännetään paremman luettavuuden ja perinteisen näkymän aikaansaamiseksi.

Esimerkiksi tuloslaskelman osalta näkymä voisi näyttää seuraavalta:

image.png

Tässä liikevaihto on positiivinen, ja ostot, palkat ja muut kulut taas näytetään negatiivisina. Tässä yhteydessä tunnusluvun takana on asetus, jolla etumerkin kääntöä hallinnoidaan ja tuloslaskelmanäkymässä esim. osto käännetään negatiiviseksi. Graafisissa raporteissa taas ostot ja muut kulut näytettäisiin positiivisena, jotta tästä voidaan tehdä vertailuja muihin graafisiin raportteihin.

Tässä esimerkissä esim. voidaan vertailla liikevaihdon ja kulujen suhdetta toisiinsa (kannattavuusrakenne):

image.png

Jos käyttäjä luo omia tunnuslukuja ja haluaa saman käsittelyn tunnusluvulle, voi tunnuslukujen hallinnassa valita asetuksen "käännä etumerkki tuloslaskelmalla". Tämä on hyödyllistä jos käyttäjä luo talouden tunnusluvuista koostetunnuslukuja ja haluaa saman käsittelyn periytyvän sinne.

image.png


Was this article helpful?

What's Next