Tunnuslukujen asetukset
 • 18 Sep 2021
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Tunnuslukujen asetukset

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Tunnusluku-termiä käytetään kaikesta mahdollisesta 4Stractionissa seurattavasta tiedosta. Tunnusluvut voivat liittyä esim. talouteen, henkilöstöjohtamiseen, hyvinvointiin, prosesseihin tai lähes mihin tahansa. Niiden on tarkoitus yhtenäistää organisaatiossa käytettävä termistö ja mahdollistaa halutun tiedon suoraviivaisempi tuottaminen.

Tunnusluvut voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tyyppiin: taloustunnuslukuihin, johdettuihin tunnuslukuihin sekä tunnuslukuihin. Taloustunnusluvut perustuvat pitkälti valitusta talousjärjestelmästä tuotuun tietoon (ainakin toteutuman osalta) ja niiden muokkaaminen on rajoitetumpaa. Johdetut tunnusluvut taas perustuvat täysin muiden tunnuslukujen datasta erillisen kaavan avulla johdettuun tietoon. "Normaalit" tunnusluvut eivät kuulu kumpaankaan näistä ryhmistä.

Tämä artikkeli käsittelee yleisesti tunnuslukuja ja niiden asetuksia. Näitä kahta em. erikoistunnuslukutyyppiä koskee muutama ominaisuus, joita käsitellään omissa artikkeleissaan (Taloustunnuslukujen hallinnointi ja Johdetut tunnusluvut.)

Tunnusluvut-osio

Tunnusluvut-osioon pääsee Tiedonhallinnan vasemman reunan valikosta tai Tiedonhallinnan yleiskatsauksen oikeasta alanurkasta:

image.png

Tunnusluvut-osiossa näkyvä sisältö riippuu aina valitusta tunnuslukukategoriasta sekä -ryhmästä. Kategorioita on yhteensä viisi (talous, asiakas, sisäiset prosessit, oppiminen ja kasvu, muu) ja jokaisen kategorian alla on yksi tai useampi ryhmä. Esim. alla olevassa kuvassa näkyy Talous-kategoriaan kuuluva Tuloslaskelma:

image.png

Valitusta ryhmästä näytetään siihen kuuluvat tunnusluvut sekä niiden arvot osion oikeasta ylänurkasta valitulle ajanjaksolle (viimeiset 3, 6 tai 12 kuukautta). Taloustunnuslukujen kohdalla voi olla plus- sekä miinus-painikkeita, joista voi avata ja kutistaa tilikartan mukaisesti ryhmiteltyjä hierarkisia rakenteita. Esimerkkikuvassamme esim. tunnuslukuun "liikevaihto" kuuluvat tiliryhmät ja tiliryhmään "yleiset myyntitilit" kuuluvat tilit on avattu näkyville.

Tunnusluvut-osion oikean ylänurkan painikkeesta "tunnuslukujen laskenta" käyttäjä voi käynnistää johdettujen tunnuslukujen arvojen uudelleenlaskennan halutuilla asetuksilla.

Tunnusluvun asetukset

Tunnusluvun asetukset aukeavat klikkaamalla niitä tunnusluvut-osion listauksesta tai etsimällä niitä sivun oikean ylänurkan haku-toiminnolla.

Tunnusluvun asetukset on jaettu kolmelle välilehdelle: Yleinen tieto, Data ja Kaava.

Välilehti Yleinen tieto sisältää tunnusluvun yleiset asetukset. Tällä välilehdellä käyttäjät voivat:

 • Muokata tunnusluvun nimeä
 • Vaihtaa sen ryhmää
 • Muuttaa tunnusluvun arvoryhmittelyä
 • Asettaa yksikön
 • Määrittää aktiiviset ulottuvuudet (toteutuma, budjetti, ennuste ja tavoite)
 • Määrittää aktiiviset seurantatasot
 • Asettaa etumerkin kääntymisen tuloslaskelmalla

image.png

Välilehti Data taas sisältää listauksen tunnusluvun datasta. Valitulta ajanjaksolta näytetään tunnusluvun arvot eri ulottuvuuksissa ja jaoteltuna mahdollisille seurantatasoille. Toteutuma- ja budjettidatasta näytetään lisäksi niiden tietolähde. Välilehdellä käyttäjät voivat lisäksi siirtyä muokkaamaan haluamiaan tietoja oikean ylänurkan painikkeesta "Muokkaa tietoja":

image.png

Huom.

Toteutuma-ulottuvuuden muokkaus on kokonaan estetty taloustunnusluvuille.

Tunnusluvun lisäys

Tunnusluvun lisäys onnistuu tunnusluvut-osion oikean ylänurkan painikkeesta "lisää tunnusluku". Uudelle tunnusluvulle määritetään samat tiedot, mitkä ovat näkyvillä välilehdellä "Yleinen tieto", eli nimi, ryhmä, arvoryhmittely jne. Taloustunnusluvuille voidaan määrittää lisäksi tilinumero(t) tai tiliväli, minkä perusteella se saa arvonsa talousjärjestelmästä. Tietojen syöttämisen ja tallentamisen jälkeen tunnusluku perustetaan haluttuun tunnuslukuryhmään, josta sen löytää jatkossa. Lisäyksen jälkeen tunnuslukua voi käyttää esim. kaavioilla, muiden tunnuslukujen kaavoissa sekä tiedontuonnissa.


Was this article helpful?