Johdetut tunnusluvut
 • 18 Sep 2021
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Johdetut tunnusluvut

 • Dark
  Light
 • PDF

Article summary

Johdetuille tunnusluvuille on asetettu taustalle kaava, joka määrittää niiden arvon. Johdetut tunnusluvut antavat käyttäjälle mahdollisuuden johtaa muista järjestelmään tuoduista tai syötetyistä tiedoista täysin uutta tietoa. Kaavojen avulla voidaan laskea esim. talouden tunnuslukuja (Quick Ratio, vakavaraisuusaste yms.), tehokkuuden mittareita (utilisaatio-%) tai yhdistellä tuloslaskelman tilejä halutuiksi kokonaisuuksiksi.

Kaava-editori

Tunnusluvulle asetettu kaava on nähtävillä tunnusluvun asetusten 3. välilehdellä "Kaava". Välilehdellä näytetään tunnusluvulle asetettu kaava sekä minkä muiden tunnuslukujen kaavoissa kyseinen tunnusluku on lisättynä. Painamalla kaavaan lisättyjä tunnuslukuja, käyttäjä voi siirtyä näppärästi niiden asetuksiin. Mikäli tunnusluvulle ei ole asetettu kaavaa, kaavan tilalla on info-teksti "Tälle tunnusluvulle ei ole kaavaa":

image.png

Kaavan lisäys tai muokkaus tapahtuu punaisesta "lisää kaava"-/"muokkaa kaavaa"-painikkeesta, joka avaa kaava-editorin. Editorissa kaavaan lisätään tekijöitä tarttumalla ja raahaamalla niitä yläosan työkalupalkista. Kaavaan voi lisätä:

 • Lukuja
 • Tunnuslukuja
 • Tunnusluvun muutoksia (=tunnusluvun arvon muutos edelliseen kauteen verrattuna)
 • Suodatettuja tunnuslukuja (=tunnusluku kiinteällä suodattimella, esim. kustannuspaikka)

Kun tekijä on lisätty kaavaan, niin luvuille aukeaa syöttökenttä ja tunnusluku-tekijöille tunnusluvun hakukenttä. Suodatetuille tunnusluvuille aukeaa tunnusluvun valinnan jälkeen vielä erillinen valikko halutun suodattimen asettamista varten.

Lisäksi kaavaan voi lisätä matemaattisia välimerkkejä (plus, miinus, kerto, jako sekä sulkeet).

Kaavaan jo lisättyjä tekijöitä voi uudelleenjärjestellä tarttumalla niihin ja raahaamalla niitä toiseen kohtaan kaavaa. Tekijöitä voi muokata kynä-ikonista ja poistaa oikean yläkulman rastista, jotka ilmestyvät, kun käyttäjä vie hiiren tekijän päälle.

Editorin vasemmasta alanurkasta löytyy "tyhjennä kaava"-painike, jolla saa tyhjennettyä koko kaavan nopeasti. Oikeasta alanurkasta löytyy painikkeet muutosten peruuttamiselle, tallentamiselle sekä tallentamiselle ja arvojen laskennan käynnistämiselle.

image.png

Huom.

Kaava-editori ei anna tallentaa kaavaa, mikäli se ei ole matemaattisesti toimiva tai sille on lisätty tunnusluku-tekijöitä määrittämättä tunnuslukua. Pidäthän siis huolta, että sinulta löytyy kaavasta oikea määrä välimerkkejä ja että kaikille tunnusluku-tekijöille on valittu tunnusluku!

Huom.

Kaavan lisäksi myös tunnusluvun asetuksien 1. välilehdellä asetettu arvoryhmittely vaikuttaa tunnusluvun saamiin arvoihin. Esimerkiksi tunnusluvun arvot dimensiossa "vuoden alusta" riippuvat paljonkin siitä, onko tunnusluvun arvoryhmittelyksi määritetty summa, keskiarvo vai viimeisin arvo.

Tunnuslukujen arvojen uudelleenlaskenta

Tunnusluvut-osion oikean ylänurkan painikkeesta "tunnuslukujen laskenta" käyttäjä voi käynnistää tunnuslukujen arvojen uudelleenlaskennan halutuilla asetuksilla. Uudelleenlaskennan voi käynnistää kaikkien tunnuslukujen osalta tai rajatusti ja halutulle ajanjaksolle. Uudelleenlaskentaa tarvitaan joskus, mikäli käyttäjä (tai muut käyttäjät) ovat käyneet esim. muuttamassa kaavan tekijöitä, tilikarttaa tai budjettiarvoja ja päivitetyt arvot halutaan näkyville mahdollisimman pian.

Ohjevideo: Johdetut tunnusluvut


Was this article helpful?