2020 Marraskuun julkaisu
 • 26 Apr 2021
 • 2 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

2020 Marraskuun julkaisu

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Julkaisun sisältö

Päivitys sisältää merkittäviä muutoksia palvelun Agendan hallinnan ja strategisen toimintasuunnitelman julkaisuun ja seurantaan. Lisäksi Agenda -osion käyttäjät saavat täysin uuden kotisivun johon kootaan tärkeimmät palvelun havainnot mukaan lukien:

 • havainnot uutisista
 • havainnot sisäisistä suorituskykymittareista
 • toimenpiteiden etenemispäivitykset ja kommentit
 • aloitteet ja niiden ympärillä käytävä keskustelu

Seuraavassa on kooste muutoksista

Agenda

Tilannehuone
agendaFeed@2x(1)

Agenda on saanut uuden etusivun "Tilannehuone" johon koostetaan palveluun kirjattuja havaintoja ja tärkeitä muutoksia. Kaikkia agendan näkymiä voi suodattaa henkilön, tiimin tai yrityksen näkökulmasta. Tilannehuoneeseen tulee myös näkyviin tehtävät etenemis- ja tilannepäivitykset, avoimet ja tulevat palaverit sekä kyselyt ja päätösten seuranta. Agendan kokonaisuus koostuu nyt myös uutishuoneesta, vastuutetuista läpimurroista ja toimenpiteistä, aloitteista.

Aloitteet
Image 1

Aloitteet sivun käyttökokemusta on parannettu siirtämällä kuvausteksti ja muut tarkemmat tiedot avautumaan modaalissa aloitetta klikattaessa.
aloite-modal

Uutena aloitteen tiedoissa näytetään palaverin tiedot, jos se on lisätty käsiteltäväksi aiheeksi palaverissa tai läpimurron tiedot jos se liittyy läpimurtoon.

Agendan ohjaus
Image 2

Agendan ohjaus näyttää erilaiset vastuut ja tapahtumat aikajanalla. Siinä näkyy ajastetut palaverit sekä sidosryhmäraportit. Näkymän avulla voidaan mallintaa esim. vuoden johtoryhmäkokoukset ja niiden runko. Näkymä on jaoteltu palaveripohjittain.

Strategia

Strategian mallintaminen
Image 3

Olemme uudistaneet strategian muotoilun toiminnallisuuksia. Muokkaaminen onnistuu nyt suoraan selailunäkymässä miellekartan lisäksi. Lisäksi strategisen toimintasuunnitelman tilaa on joustavampi hallita.

Toimintasuunnitelma
image.png

Toimintasuunnitelmaan osakokonaisuuksia on kaikkia täydennetty. Nyt julkaistaessa läpimurtoja on mahdollista valita laskentamalli millä läpimurtoa tarkastellaan. Lisäksi toimenpiteen mittarinhallintaa on kehitetty, ja toimenpiteen sulkemisen yhteydessä on mahdollista valita onnistumisen taso. Lisäksi läpimurrolla on mahdollista näyttää myös siihen kytketyt aloitteet.

Business simulator

Business Simulator on nyt mahdollista simuloida useammalla seurantatasolla. Eli nyt tarkastelukulmaksi voidaan ottaa vaikka kustannuspaikat, toimipaikat tai muu taso jolta löytyy taloustietoja, ja tehdä osasimulaatiota joista kokonaistulosennuste lasketaan yhteen.

Tulostaulut

pdfxlsexport

Kiinteäsarakkeisille tauluraportille on nyt tullut mahdollisuus:

 • pdf ja XLSX tiedostovientiin

Sekä rivitasoja on laajennettu kattamaan:

 • summarivit- ja sarakkeet
 • rivien piilottamusmahdollisuus

Tiedonhallinta

Olemme laajentaneet erilaisia talouden työkaluja jolla voidaan tehokkaasti hallinnoida talouden tietoja. Olemme tuoneet seuraavat työkalut käyttöön:

 • seurantatasojen niputtaminen. Niputtamisella voidaan esim. lähdejärjestelmän kustannuspaikat niputtaa korkeamman tason tiedoiksi kuten tuotelinjoiksi tai tuotealueiksi
 • Olemme mahdollistaneet kattavamman taloustunnuslukujen hallinnan, jolla tilikartta voidaan lukea talousjärjestelmästä ja/tai muokata taloustunnuslukuja halutunlaiseksi paljon joustavammin. Siitä lisää ohjeessa:

https://support.4straction.com/docs/taloustunnuslukujen-hallinnointi

 • Olemme tuoneet uuden vyörytystyökalun käyttöön. Tämä mahdollistaa taloustietojen vastaanotossa tietojen vyöryttämisen esim. hallinnon kustannuspaikalta tai kohdistamattomien tapahtumien osalta muille seurantatasoille esim. kiinteiden prosenttien tai liikevaihdon suhteessa

Integraatiot

Olemme tuoneet tuen uusille talousjärjestelmille:

 • eAccounting. Ruotsalainen talousjärjestelmästä josta tiedot voidaan tunnistautumisen jälkeen lukea
 • Maestro. Maestron järjestelmästä sftp-siirtomahdollisuus
 • Visma Nova SDK. Novasta rajapinnan kautta onnistuu kirjanpidon, laskutuksen, asiakkaiden, tuotteiden, myyjien hakeminen osaksi tilannekuvaa
 • Visma L7. Tietojen nouto onnistuu käyttäen tapahtumaluetteloa Excel-muodossa

Muut järjestelmät

 • Jydacom. Voimme hakea tietoa myös Jydacomin raportointitietokannasta projektien kokonaisennustetta ja toteutumaa varten
 • Silverbucket. Olemme laajentaneet laskutusennusteen ja käyttöasteen osalta näkymiä Silverbuckettiin joka toimii esim. Severan kanssa rinnalla hyvin
 • Office 365. Exceleistä voidaan budjetti noutta myös tapahtumaluettelona

Was this article helpful?