2020 Maaliskuun julkaisu
 • 26 Mar 2020
 • 2 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

2020 Maaliskuun julkaisu

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Maaliskuun julkaisu

Toimme 26.3. paljon parannuksia palvelun nykyisiin toimintoihin sekä myös uusia työkaluja. Seuraavassa on kooste kaikista muutoksista jotka on heti käytettävissä:

Strategia

Uudistimme strategiaosion menurakennetta säilyttäen nykytoiminnot mutta tuoden pieniä parannuksia eri toimintoihin kuten:

Strategian visualisointi miellekartan avulla

Paransinne miellekartalla visualisointia. Nyt miellekartan voi laajentaa koko ikkunan levyiseksi, ja eri strategiatasoa voi vaihtaa lennossa valikosta.

image.png

Parannettu toimenpiteen hallinta

Toimme parannuksia toimenpiteen hallintaan, eli miten toimenpiteen kanssa työskennellään, sen etenemistä voidaan paremmin seurata ja käsitellä. Nyt toimenpiteen hallinnointi avautuu omaan ikkunaan josta sen kuvausta on helpompi muokata. Lisäksi aikaisemmin eri toiminnoissa olevat etenemisen seuraaminen, tavoitteen asettaminen ja aikaisemmat etenemispäivitykset on koostettu yhteen näkymään.

image.png

Markkinatutkan muutokset

Markkina-analyysit

Palvelun sidosryhmien kautta on nyt mahdollista luoda erilaisia sidosryhmäanalyysejä, jotka linkittyvät palvelussa olevaan muuhun sisältöön. Sidosryhmän otsikon kautta palvelu hakee sidosryhmän tiedot analyysille ja mahdolliset tehdyt havainnot

Palvelu sisältää kaksi pääpohjaa analyyseille. 2x2 ruudukon tai sitten vertailuanalyysin jossa vertailupisteitä voidaan hallinnoida. Kummatkin pohjat käyttävät ryhmän takana olevia sidosryhmiä ja analyysit mahdollistavat henkilö- tai ryhmäarvioinnit analyysin sisällöille. Samalle segmentille voidaan tehdä useita eri analyysejä.

Samaiset analyysit on käytettävissä myös strategiatyötä tehtäessä Strategia-osion alla.

image.png

image.png

Ohjausnäkymät

Toimme erilaisia pieniä parannuksia ohjausnäkymille, kuten

 • Kaavion kopiointimahdollisuus

image.png

 • Parannettu kotinäkymän hallinta

Taulukkoraportin hallinnoinnin parannukset

Yksinkertaistimme taulukkoraportin hallintaominaisuuksia tuomalla hallintaan enemmän visualisuutta:

image.png

Lisäksi jatkossa taulukkoraportti porautuessaan näyttää vain ne tasot ja luvut joissa on arvoja joka tiivistää ja yksinkertaistaa esim. tulos- ja taseraporttien vertailua

Mahdollisuus vertailla eri tunnuslukuja rinnakkain

Lisäksi toimme mahdollisuuden valita useampi eri tunnuslukuja rinnakkain, jos raportointikohteena on joku seurantataso kuten vaikka kustannuspaikka, projekti, tuoteryhmä, myymälä tai muu yrityksellä käytettävä oleva seurantataso. Tällöin yhdellä näkymällä voidaan helposti verrata esim. myymälöiden myyntiä, kannattavuutta, asiakasmäärää verrattuna niiden budjettiarvoihin.

image.png

Mahdollisuus kytkeä SharePoint tai OneDrive tiedosto

Nyt palveluun on mahdollista kytkeä tiedosto jakamalla yksittäisiä tiedostoja SharePoint tai OneDrive levyiltä josta palvelu voi noutaa tietoja. Katso tästä ohjeet täältä:

Käyttöönoton ohjeistus

Uusia hälytystoiminnallisuuden ominaisuuksia

Nyt palvelussa on mahdollista aktivoida hälytyksiä perustuen budjetin käyttöön tai ennusteeseen. Uusia ajastuksen vaihtoehtoja on:

 • kun budjetti on ylittynyt
 • kun tietty osuus budjetista on käytetty
 • kun budjetti olisi täyttymässä tätä tahtia edetessä
 • kun ennuste olisi alittamassa nollan tulevina kuukausina

image.png

Palaverihallinta

Toimme seuraavia parannuksia palaverien käytännön käsittelyyn:

Tuki kopioitaville kuville

Nyt palaverin aiheosioissa on mahdollista käyttää Copy-Paste -toiminnallisuutta kopioidakseen leikepöydältä kuvia suoraan tekstisisältöön. Palvelu muuttaa kuvan automaattisesti liitteeksi ja tallentaa sen.

Muita pienempiä muutoksia

 • Mahdollisuus määrittää saate lähetettävälle muistiolle
 • Mahdollisuus määrittää vastaanottajia muistiolle jotka poikkeavat palaverin osallistujista
 • Tehdyistä päätöksistä viestitään sähköpostilla asianomaista automaattisesti
 • Parannettiin sisällön siirtämistä eri osioiden välillä

Kumppanipaneelin muutoksia

Toimme kumppaneille laajennoksia kumppanipanelin hallintaan. Tätä kautta on nyt mahdollista seurata Advisor-asiakkaiden palvelun aktivisuutta ja käyttöä, sekä omien asiantuntijoiden ja asiakkaan välistä viestintää

image.png

image.png

Uusi palveluiden hallintaliittymä

Toimme palvelujen hallintaan uuden hallintaliittymän. Nykyisessä hinnoittelumallissa olevien asiakkaiden osalta on nyt mahdollista hallita käytettävissä olevia palveluja yritys- ja käyttäjäkohtaisesti. Eli palvelun eri osiot voivat olla eri käyttäjille aktivoituina johon myös perustuu hinnoittelu.

Hallintanäkymä poikkeaa Advisory360 ja Agenda360 tuotepakettien välillä.

Agenda360:

image.png

Advisory360:

image.png

Netvisor Store

Palvelu on nyt ostettavissa suoraan Netvisor Storesta. Tällöin ostettuna siihen sisältyy kohdeyritykselle tuleva Netvisorin rajapintaveloitus. Hinnoittelu poikkeaa hieman normaaleista hinnoista. Lisätietoja Netvisor Storen hinnoittelusta löytyy täältä:

Netvisor Marketplace

Integraatiolaajennoksia

Olemme tuoneet integraatiotuen seuraaville tuotteille:

 • OfficeVibe
 • Redbooth

Sekä lisäksi laajensimme entisestään Netvisor + Severa integraatioliittymän toiminnallisuuksia. Mukana on nyt mm. resursointiennusteen laskenta, projektikanta, myyntifunnelin arvo sekä henkilöstön määrä. Lisäksi täydensimme kuvausta liittymän toiminnallisuuksista:

Netvisor ja Severa - Asiantuntijayrityksille


Was this article helpful?