2021 Toukokuun julkaisu torstaina 6.5., ennakkotiedote
 • 27 Apr 2021
 • 4 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

2021 Toukokuun julkaisu torstaina 6.5., ennakkotiedote

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Torstaina 6.5. klo 18 tapahtuva ohjelmistopäivitys sisältää merkittäviä uudistuksia strategisen johtamisen osa-alueille . Seuraavassa on kattava lista palveluun tulevista muutoksista:

Strategiatoimintojen parannukset

Strategiakartan laajennus

image.png

Eriytimme nyt strategiaa mallintavan miellekartan omaksi toiminnallisuudeksi strategiavalikkoon, sekä laajensimme sitä näyttämään kaikki strategiat samassa näkymässä. Näkymää on nyt myös laajennettu näyttämään kaikki rakenteet ml. kriittiset menestystekijät, mittarit, aloitteet yms.

Näkymä sisältää nyt myös valintatoiminnot jolla voidaan rajata näkyvissä olevat sisällöt halutun mukaiseksi. Strategia- tai sen haara voidaan nyt myös kokonaan kopioida toiseksi, joka helpottaa uuden version suunnittelua.

Strategia- tai sen haara voidaan nyt myös kokonaan kopioida toiseksi, joka mahdollistaa mallintamisen versioinnin helposti.

Strategian kuvausmahdollisuuksia laajennettu

Itse strategian rakennetta on nyt laajennettu tulostauluilla, liitetiedostoilla sekä myös strategiatasolle kytkettävillä avainmittareilla. Lisäksi strategian tarinamuotoinen kuvaus on selkeämpi ja sisältää oleelliset toiminnot nähtäville helposti kuten tehdyt tilannepäivitykset, liitteet ja avainmittarit.

Kytkimme strategian toteutuksen myös vahvemmin palvelun palaveritoimintoihin, ja esim. läpimurto voidaan linkittää keskusteluaiheeksi tuleviin palavereihin.

image.png

Strategiatasolle kytkettävä tulostaulu voidaan näyttää nyt strategian kuvauksen osana

image.png

Sisäiset ohjesisällöt strategiarakenteille

Järjestelmä tarjoaa kuvauksellisen ohjeen päämäärän ja läpimurron suunnittelun yhteydessä. Lisäksi näiden toimintojen suunnitteluliittymä on päivittynyt. Asiakas voi muokata ohjeet myös omanlaiseksi tukemaan oman organisaation sisäistä ohjeistusta.

image.png

Tilannepäivityksen tekeminen

Nyt toimintasuunnitelmaa on laajennettu tukemaan ajastettuja tilannepäivityksiä. Tilannepäivityksillä voidaan pyytää automaattisesti vastuullisia henkilöitä syöttämään mittareiden ja läpimurtojen viimeisimmät tilannearviot.

image.png

Avaintunnusluvut

Laajensimme strategiatoimintoja näyttämään nyt myös yhdellä näkymällä strategiarakenteisiin kytketyt avainmittarit. Tämä helpottaa oleellisten mittareiden seurantaa.

image.png

Toimintasuunnitelman näkymien yhtenäistäminen ja tehokkaammat suodattimet

Suurimman muutoksen koki palvelun toimintasuunnitelman toiminnot. Nyt toimintasuunnitelma on jaettu kolmeen samoilla työkaluilla toimiviin näkymiin joissa kaikissa on oma tulokulmansa. Kaikkia näkökulmia voidaan suodattaa samoilla tekijöillä kuten strategiatasolla, etenemisen viimäisimmällä tilannekuvalla, vastuuhenkilöllä tai tilalla.

Samoin toimintasuunnitelmassa on mahdollista määrittää vaikutusaika läpimurroille jotka huomioidaan myös aikajanalla.

Oletusnäkymässä tarkastellaan läpimurtojen onnistumista aikajanaa vaten ja vastaa kysymykseen "onko toimenpiteillämme vaikutusta"?

image.png

Aikaisempi toimintasuunnitelman näkymä pyrkii vastaamaan kysymykseen "millä vaiheille pääsemme kohti päämääräämme"?

image.png

Sekä taulukkomuotoinen toiminto vastaa kysymykseen "mitä parhaillaan meillä on menossa"?

image.png

Agendan parannukset

Agenda viikkokooste

Jatkossa palvelussa tapahtuneet muutokset ja käyttäjän omat toimenpiteet tulevat perjantaina viikkokoosteena. Tämä korvaa palvelun osaa aikaisemmasta viestinnästä.

image.png

Palaverien Rakennemuutokset

image.png

Palaverien rakenne on uudistunut merkittävästi. Olemme lisänneet palavereille useita eri lisävaiheita. Palaverilla on nyt oma vaihe sen etukäteistarkastelua varten. Etukäteistarkastelussa käyttäjä voi lisätä kommentteja palaverille jotka näkyvät muille osallistujille palaverin ollessa käynnissä. Tämä mahdollistaa helpommin nyt kysymysten ja ennakkokommenttien jättämisen

Palaveriin kytkettävä sisältö sekä johtopäätökset ja seuranta on nyt eriytetty horisontaalisesti. Tällä pyrimme erottamaan selkeämmin käsiteltävän sisällön ja siitä sovittavat toimenpiteet. Kaikki aikaisemmin näkyvillä ollut sisältö on nähtävissä omassa ikkunassa, sekä laajensimme sisältöön ilmiöt sekä markkinahavainnot.

Palaverissa tehdyt kommentit ja päätökset kirjautuvat automaattisesti myös keskustellulle sisällölle, eli esim. toimenpiteeseen tehtävät päätökset näkyvät myös toimenpiteen historiassa.

Osiokohtainen kello

image.png

Olemme tuoneet palaverille osiokohtaisen aikarajan. Palvelu seuraa jäljellä olevaa aikaa ja näyttää ajan ylittymisen värikoodeilla parantaen näin palaverien kokonaishallintaa.

Päätökset ja tehtävät

image.png

Erotimme palaverilla olevat päätökset tehtävistä. Lisäksi laajensimme palaverille oman osion jolla on mahdollista palaverin alussa käydä läpi aikaisemman palaverin sekä aikaisempien palaverien sovitut toimenpiteet ja niiden tilan. Lisäksi toimenpiteisiin on mahdollista tehdä kommentti suorituksen yhteydessä.

Tehtävillä on nyt myös määräpäivä. Määräpäivä näkyy agendan viikkokoosteessa.

Palaverin muistiota parannettu ja viestintää tehostettu

image.png

image.png

Järjestelmä muodostaa nyt myös perinteisen muistionnäköisen palaveripöytäkirjan osallistujista, käsitellyistä aiheista ja sovituista asioista. Pöytäkirjan voi muodostaa Microsoft Word (.docx) tai pdf -muotoisena. Käyttäjä voi myös tallentaa oman pdf-muotoisen pöytäkirjan ja käyttää siinä vaikka pohjana Microsoft Word -muotoa.

Järjestelmä lähettää palaverista myös nyt yhden valmiin koosteen jossa on suoraan viestissä koostettu henkilölle kohdistetut ja sovitut tehtävät muistin tueksi.

Selkeämpi palaverien koostenäkymä

image.png

Yksinkertaistimme ja selkeytimme palaverien koostenäkymää. Näkymässä on nyt selkeämmin eroteltu eri palaverisarjat, niiden aikataulutus ja lyhyen ajan viikkonäkymä.

Markkinatutkan parannukset

Markkinahavaintojen käsittelyä selkeytetty

image.png

Olemme uudistaneet markkinahavaintojen käsittelyä. Nyt yksittäisen uutisen arviointi on poistunut. Markkinahavainnon kytkemistä on tehostettu ja nyt markkinahavainto on helppo kytkeä useaan erilaiseen teemaan. Samoin markkinahavaintojen selaamista on suoraviivaistettu.

Markkinakartta

image.png

Olemme tuoneet uuden miellekertan, joka näyttää markkinarakenteista kuvaa. Kartalle on nyt eriytetty uutena piirteenä "markkina" käsite. Kartta tuo näkyville vasemmalle yleiset markkina-ilmiöt jotka pohjautuvat pestel-kategorisointiin. Oikealle kartta taas piirtää markkinakohtaiset seurattavat yritykset ja ilmiöt.

Mobiilisovellus

Group 1.png

iOS mobiilisovellus on päivittynyt, ja sisältää nyt aktiviteettisyötteen sekä omat henkilökohtaisesti vastuutetut läpimurrot ja toimenpiteet.

Lataa iOS sovellus täältä

Digifasilitoinnin työpajat

Täysin uutena sovellusosiona palveluun on tuotu työpajat jotka on nyt erikseen aktivoitavissa pilotointikäyttöön.

image.png

workshop-sticky-notes.png

image.png

Tuomme palvelun yhteyteen uutena ominaisuutena työpajat. Työpaja on digitaalinen fasilitoinnin työkalu erilaisten aiheiden johtamiseen ja käsittelyyn. Työpajaa yleensä ohjaa fasilitaattori joka ohjaa keskustelua.

Työpajat koostuvat aiheiden tunnistamisesta, ruotimisesta ja niiden arvioinnista joihin voi osallistua suuri joukko ihmisiä. Yleensä työpajaan osallistuu 5-15 henkilöä jotka osallistuvat tunnistamiseen, keskusteluun ja arviointiin

Työpajat integroituu palvelun toimintoihin hyvin ja on työkalu palvelun ympärillä olevan sisällön miettimiseen, arviointiin ja kiteytykseen. Se soveltuu mm:

 • markkinan analysointiin kuten ilmiöiden tunnistamiseen tai ilmiöiden analysointiin
 • kilpailuetujen tunnistamiseen
 • toimintasuunnitelman päivittämiseen, kuten hankkeiden priorisointiin tai läpimurtojen/toimenpiteiden sisällön tai onnistumisen mittareiden kiteytykseen
 • aloitteiden priorisointiin esim. koko organisaation voimin

Oletko kiinnostunut kokeilemaan työpajoja?

Työpajat ovat tällä hetkellä pilotointiasteella ja aktivoidaan yrityskohtaisesti 4s:n toimesta. Jos olette kiinnostuneita pilotoimaan toiminnallisuutta, ota yhteyttä [email protected]. Autamme sovittamaan työpajoja teidän käyttökohteisiinne.


Was this article helpful?