2022 Huhtikuun julkaisu
 • 28 Mar 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

2022 Huhtikuun julkaisu

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Julkaisu keskittyy strategian toteutuksen toimintojen parantamiseen. Strategian toteutuksen rakenteet ovat nyt paremmin tarkasteltavissa eri tulokulmista, sekä lisänä rakenteisiin on tuotu vahvemmin mukaan organisaation rakenteen näkökulma.

Seuraavassa eriteltynä tehdyt muutokset.

Muut strategiaosion toiminnot on navigoinnin kannalta yhdistetty yhteen, nykytoimintojen pysyen kuitenkin samanlaisina.

Toteutuksen seuranta onnistuu nyt seuraavista tulokulmista:

 • Roadmap
 • Kartta (mindmap)
 • Listaus
 • Organisaatiokartta

Strategy_views_strip.png

Tämän lisäksi näiden toimintojen navigointia keskenään on parannettu niin, että siirtyminen tulokulmien välillä on ketterämpää. Lisäksi porautumisen näkymät avataan nyt sivupaneeliin niin, että käyttäjän ei tarvitse poistua toiminnosta.

Strategy_breakthrough_popup_eng.png

Nyt käyttäjän on myös mahdollista tallentaa nimettyjä näkymiä omaan tai organisaation käyttöön. Fasilitaattori voi esim. luoda eri tarpeeseen tehtyjä nimettyjä näkymiä valmiiksi palvelun muille käyttäjille. Näkymän tallentaminen tapahtuu strategiataso-valikosta.

Strategy perspective selection_saved views_eng.png

Tämän lisäksi palvelun kaksi ominaisuutta on vaihtanut sijaintia. Business Simulator on nyt tarjolla osana tulostauluja, sekä työpajat ovat siirtyneet Agendan alle. Toiminnallisuus on säilynyt näissä samana.

Paransimme myös kyseisten toimintojen ominaisuuksia. Seuraavassa muutokset eriteltynä:

Strategiakartta

Tiivistimme strategiakartan asettelun toimintoja niin, että itse kartalle jää enemmän tilaa. Karttaan on tuotu lisäksi uutena nyt:

 • vientimahdollisuus pdf-tiedostoon
 • mahdollisuus valita käytettävä värimaailma. Aikaisemmin kartta kuvattiiin aina elementtien tyypin mukaan, mutta nyt on mahdollista valita värit myös tiimikartan perusteella tai sitten onnistumisen perusteella (alla esimerkki onnistumisen perusteella värikoodatusta kartasta)
 • mahdollisuus visualisoida liittyvät tiimit

strategy_map_new look_eng.png

Taulukkonäkökulma

Toimme aivan uuden näkökulman aktiviteetteihin. Tässä sarakkeina toimivat päämäärät, ja sarakkeisiin kortteina tulevat läpimurrot ja toimenpiteet. Lisäksi otsikoiden alle voidaan valita näkyviin lisätietoja, kuten päämäärän mittarit ja muut kuvaavat tiedot.

Strategy_new table view_eng.png

Taulukko mahdollistaa myös päämäärien lisäämisen ja läpimurtojen järjestämisen ja siirtelyn suoraan näkymässä.

Organisaationäkökulma

Uutena kokonaisuutena toimme myös organisaatiokaavion, jota vasten on kytketty aktiviteetit. Jokaiselle tiimille on oma värinsä, joka myös peilautuu strategiakartassa jos värimaailmaksi on valittu "tiimit". Värejä pystyy asettamaan ja muokkamaan sekä tätä kautta että varsinaisesta organisaatiokaaviosta.

Strategy_organization view_eng.png

Muut parannukset ja muutokset

Strategian asetuksissa on nyt mahdollista vaikuttaa siihen onko kyseisellä strategiatasolla käytössä julkaisuasetuksia.

strategy_new publish settings_eng.png

Lisäksi strategian elementeillä on nyt mahdollista muokata tekstien asettelua visuaalisesti, mm. lisäämällä tekstiin lihavointeja tai listoja.

strategy_new text editing_eng.png

Muutokset palavereihin

Toimme myös palaverien tekstisisältöihin visuaalisemman tekstin muokkausmahdollisuuden. Otsikoiden, lihavoinnin ja muiden muutosten tekeminen onnistuu valitsemalla kyseinen operaatio tekstikenttään ilmestyvästä valikosta:

Agenda_meetings_new text options_eng.png

Lisäksi palaveripohjalle on nyt mahdollista tuoda kaavio näkyviin sellaisenaan niin, että se on mukana palaverin juoksutusta. Kaavio on mahdollista lisätä myös pdf-muotoiseen palaverimuistioon ottamalla siitä haluttu poiminto liitteeksi:

Agenda_meetings_add graph screenshot_eng.png


Was this article helpful?