Suodattimien käyttö
 • 27 Jul 2021
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Suodattimien käyttö

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Kolme eri suodatintasoa

Suodattimet perustuvat yrityksellä käytössä oleviin seurantatasoihin, kuten tyypillisesti tuote- ja asiakasryhmiin, kustannuspaikkoihin, projekteihin tai vastaaviin. Kaikkea tietoa ei kuitenkaan ole käytettävissä jokaisella tunnusluvulla. Esim. tuote- ja asiakasryhmät ovat käytettävissä laskutuksen tiedoissa ja taas monesti kustannuspaikka taloustiedoilla. Kun toimitaan yksittäisten tunnuslukujen kanssa, järjestelmä osaa ehdottaa ja tuoda mahdolliset suodattimet näkyville. Mutta kun toimitaan kokonaisten sivujen ja kaavioiden kanssa, voi moni suodatin olla tarpeeton ja johtaa vain tilanteeseen jossa tietoa ei ole näkyvissä.

Tämän takia näkymilla olemme tuoneet suodattimet näkymän suunnittelijan saataville, ja näkymää suunniteltaessa voidaan ottaa kantaa mitä suodattimia näkymän lukijoille tarjotaan. Suodattimia on näkymillä kolmella tasolla:

 1. Sivutason suodattimia
 2. Kaaviotason suodattimia
 3. Kaavion sisällä olevia kiinteitä suodattimia
 4. Kaaviolla poiskytkettävät tiedot

Suodattimet toimivat rinnakkain, eli jos sivutasolla on valittu seurantatason x suodatin ja kaaviotasolla seurantatason y suodatin, ja tunnusluvulla seurantatason z suodatin niin tällöin kaikkia näitä käytetään suodattimena.

Sivutason suodatin

Sivutason suodatin asetetaan sivun asetuksista, ja määrittää mitkä suodattimet näytetään sivun ylälaidassa ehdotuksena käyttäjälle. Jos siis esimerkiksi kustannuspaikka olisi koko sivua koskeva suodatin, voisi tämän valinnan tuoda käyttäjällä jolla käyttäjä voi suodattaa koko sivua koskevia kaavioita.

image.png

image.png

image.png

Kaaviotason suodatin

Kaaviotason suodattimen voi valita kaavion yleisistä valinnoista. Tämä suodatin tuodaan näkyville "suodatin ikonin" taakse, josta kaavion kaikkia kytkettyjä tunnuslukuja voi nopeasti suodattaa.

image.png

image.png

Kaaviolle kytketty tunnusluku ja sen suodatin

Kaaviolle valitut tunnusluvut suodatetaan kiinteästi haluttaessa. Tätä suodatinta ei voi katseluvaiheessa suoraan vaihtaa, vaan vaatii aina muokkausta.

image.png

Kaaviolla poiskytkettävät tiedot

Visuaalisilla graafeilla voi kaavion alla olevista otsikoista klikkaamalla poistaa/aktivoida halutun tunnusluvun. Näin jos esim. liikevaihto on pinottuna graafiin kustannuspaikoittain, voi tällöin otsikoita klikkaamalla ottaa pois näkyvistä tietyt kustannuspaikat.

image.png


Was this article helpful?