Fasilitaattorin testikäyttö
 • 19 May 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light
 • PDF

Fasilitaattorin testikäyttö

 • Dark
  Light
 • PDF

Article Summary

Seuraavassa on kuvattu suuntaa antavat käyttöönoton vaiheet fasilitaattorille palvelun testikäyttöä varten.

Tässä vaiheet lyhyesti toimintasuunnitelman elävään muotoon saattamiseksi:

 1. Organisaatiokaavion muotoilu
 2. Strategiatasojen valinta (fokusalueet)
 3. Aktiviteettien suunnittelua
 4. Julkaiseminen ja etenemispäivitysten aktivointi
 5. Etenemis- ja tilannepäivitysten tekeminen

Seuraavassa pidempi opastus vaiheisiin.

1. Organisaatiokaavion muotoilu

Ensimmäisenä olisi hyvä määrittää palveluun organisaation rakenne. Vastuutusta määritetään organisaation eri tasoille, ja myös aktiviteetteja voidaan seurata organisaatiokaaviota vasten.

Katso organisaatiokaavion hallinnan ohjeet

2. Strategiatasojen valinta

Seuraavaksi on tarpeen kuvata ylätason rakenteet toimintasuunnitelmaan. Tähän paras työkalu on strategiakartta. Sen käyttötoiminnallisuus on kuvattuna täällä.

Sisällön miettimisen ja jäsennyksen osalta apuna on myös 10-sivuinen toimintasuunnitelman suunnittelijan opas. Siinä on kuvattu erilaisia esimerkkitapauksia ja taustaa, joka voi auttaa jäsennyksen luomisessa.

Toimintasuunnitelma - Suunnittelijan opas

3. Aktiviteettien suunnittelu

Seuraavaksi on vuorossa konkreettinen suunnittelutyö päämäärien, läpimurtojen ja toimenpiteiden osalta. Monelle asiakkaalle auttaa useamman strategiatason luominen erilaisia lähestymistulokulmia varten.

Aktiviteettien vastuuttaminen aktivoi strategian julkaisemisen jälkeen myös järjestelmän automaattiset kyselyt käyttäjiltä. Suunnitteluvaiheessa voi olla hyödyllistä jo miettiä tulevaa vastuutusta, ja perustaa käyttäjät käyttäjähallintaan valmiiksi.

Käyttäjien hallinnan ohjeet löytyvät täältä.

Lisäksi kannattaa tutustua Strategia-osion käyttöoikeuksiin artikkelissa Strategia-osion käyttöoikeudet

4. Julkaiseminen ja etenemispäivitysten aktivointi

Kun strategian sisältö julkaistaan, on se näkyvissä oletuksena kaikille käyttäjille käyttöoikeuksien rajoissa. Tämän jälkeen järjestelmä myös automaattisesti lähettää ajastettuja kyselyitä toimenpiteiden ja läpimurtojen etenemisestä vastuuhenkilöille.

Lue lisää julkaisusta ja päivityspyynnöistä: Julkaisu ja tilannepäivitykset

5. Etenemis- ja tilannepäivitysten tekeminen

Etenemispäivitysten tekeminen sekä kommenttien antaminen muodostaa elävän tilannekuvan toimintasuunnitelman etenemisestä. Myös mittareiden päivittäminen rikastaa kokonaisuutta ja antaa kuvan vaikutuksellisuudesta.


Was this article helpful?